Publisert: 26. februar 2019.   Endret: 27. februar 2019
Fra venstre: Pia Hansen, Lena Norman og Håvard Spjøtvold

LONDON-BESØK I TRONDHEIM: Pia Hansen (lengst t.v.) og Lena Norman fra London besøkte Håvard Spjøtvold og andre ansatte i Housing First Trondheim. FOTO: Møyfrid Kjølsdal/napha.no.

Utvikler tjenestene sammen med brukerne

Utvikler tjenestene sammen med brukerne

-Hos oss er brukerne med på ansettelser, driver opplæring og gir anbefalinger til styret, sier tjenesteleder for botiltak for mennesker med psykisk helse- og rusutfordringer i London.

-Ansatte kommer og sier at det de har lært gjennom mine forelesninger, gjør at de har en annen og bedre tilnærming til beboerne, sier Daniel, en beboer som er deltaker i Expert by Experience (EBE), til nettsiden Look Ahead.

-Overrasket selv

Han gikk fra å isolere seg på rommet i 2009 til i dag å kunne snakke foran 850 mennesker. Han fikk tilbud om å være med i EBE, og hadde en kontaktperson som trodde på ham. Daniel sier at det å vite at hans kunnskap kan brukes til å hjelpe andre, er viktig for ham.

-Jeg leder Asperger opplæringskurs sammen med en annen beboer, og gjennom disse har jeg også lært mye om meg selv og hvorfor jeg gjør ting på en spesiell måte. Jeg er overrasket selv over hvor trygg jeg føler meg nå. Jeg har kommet et godt stykke på vei, mener han.

20.-23. februar besøkte engelske Lena Norman og Pia Hansen Trondheim. De representerer henholdsvis nevnte Look Ahead og Evolve Housing, to ulike organisasjoner for mennesker med ulike utfordringer i London. Norman og Hansen var spesielt interessert i å lære om Trondheims tilbud innen Housing First. Det vakte stor interesse da de fortalte om hvordan de i London utvikler sine boligtjenester sammen med beboerne. 

Bruker spør bruker-undersøkelse

 - I Evolve er beboerne involvert i evalueringen av tjenestetilbudet, sier Hansen.

-  Minimum en gang i året gjør de en formell vurdering av tjenestene og gir anbefalinger til ledelsen om ting de mener trengs å gjøres annerledes. De siste to gjennomgangene førte til at vi gjorde forandringer i hvordan vi hanskes med uønsket atferd i boligene våre, og hvordan vi håndterer klager. 

Hun forteller også at brukerne selv velger hvem som skal være deres kontaktperson, og at organisasjonene blir målt på hvordan de skårer på såkalt samproduksjon med brukerne. Dette bidrar til hvorvidt de beholder anbudet.

Reflekterende praksis

Norman forteller om en reflekterende praksis i boenhetene, der de ansatte på faste tidspunkt i måneden kommer sammen og snakker om vanskelige ting de har opplevd på arbeidsplassen. På denne måten blir det ikke automatisk at en "legger skylda på" beboeren om det har oppstått en konfliktsituasjon, utagering eller lignende. Man får sett på sin egen rolle som ansatt, og reflektert over hvordan en eventuelt kunne håndtert situasjonene annerledes. Dette gjør at en det blir utviklet en reflekterende kultur, og de ser at dette også smitter over til beboerne.

-Om det oppstår konflikter beboere imellom, er det ikke lenger slik at den ene parten vil at den andre skal bli kastet ut, men de ber om en samtale der de kan få ordnet opp seg i mellom, sier Norman.

Hun sier at for å få gjennomført en reflekterende praksis, er det viktig at lederen holder tak i og prioriterer det med faste tidspunkt, men også at en som leder ser at en kan delegere oppgaven til andre.

-Har ført til mange solskinnshistorier

-En stor del av jobben til de ansatte er å opprette forbindelse til lokalsamfunnet. Vi arrangerer dager der lokalbefolkningen kan få informasjon om organisasjonen og hvordan vi jobber, og der de møter beboerne våre. Vi kartlegger hvilke muligheter som finnes for arbeid og aktivitet. Vi benytter tilbudene i nærområdet slik at det blir trygge områder å være i for beboerne, sier Pia Hansen.

-Vi finner også lærlingjobber sammen med beboerne ut fra hvilke ønsker, erfaringer og ressurser de har, og det har ført til mange solskinnshistorier, som for eksempel Daniels, sier hun.

Bygge på ressurser og talent

I London startet det første Housing First prosjektet i 2009, og det finnes cirka 45 prosjekter i England i dag. Men Housing First er ennå ikke en del av boligpolitikken til regjeringen. Mange organisasjoner har recovery som et grunnlag for tjenestene de gir, som nevnte Look Ahead og Evolve Housing. Det vil si at fokuset er på håp, livskvalitet, hverdagslivet og lokalsamfunnet.

Mestringsplan blir utviklet sammen med beboer, der mål, ressurser som er viktige for å nå målet og ressurser som beboer ønsker å oppnå, er utgangspunktet for hver enkelt. Nøkkelen er å fokusere på ressurser og talent, og bygge videre på disse. Det er også den enkeltes vurdering av hvorvidt en føler seg nyttig, hvordan en takler sine egne problemer og om en føler nærhet til andre for eksempel, som blir evaluert.

Inspirasjon til samproduksjon fra Homeless Link

Co-Production – working together to improve homelessness services.

Overview of key ideas and principles

Case studies

 

 

 

Kommenter:

Mer om

brukere.med.omfattende.tjenestebehov brukerinvolvering god.hjelp.i.et.brukerperspektiv housing.first

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen