Publisert: 20. juni 2019.   Endret: 21. juni 2019
Svein Øverland på Rask psykisk helsehjelp-konferanse i Oslo 13. juni

BRUKER SPILL OG FILM: -Jeg ber for eksempel ofte yngre mennesker om å velge et spill, en film eller en sekvens fra en av disse, som de mener er viktig for meg for å forstå dem bedre og som er relevant for det problemet de sliter med, sier Svein Øverland. Her på Rask psykisk helsehjelp-konferanse i Oslo 13. juni. FOTO: Roald Lund Fleiner/napha.no.

-Vi må tilpasse oss folks behov for digitale psykiske helsetjenester

-Vi må tilpasse oss folks behov for digitale psykiske helsetjenester

-Særlig de fra 40 år og nedover forventer at vi terapeuter møter dem på deres digitale arenaer, mener psykologspesialist Svein Øverland.

-Det er nå forskningsmessig støtte for  si at internettbasert psykisk helsebehandling er like god som annen behandling, sier Øverland, som viser til det som kalles blended therapy, eller på norsk blandet terapi.

Kombinerer fysiske og digitale møter

-Denne terapiformen er dokumentert at virker godt, og består av både fysiske møter mellom terapeut og den som får hjelp, digitale møter og hjemmeoppgaver på nettet mellom møtene. Hjemmeleksene kan være at de skal se en film, spille en sekvens i et spill, eller bruke en app for eksempel, sier han.

Selv har han vanligvis første møte med pasienter fysisk, og deretter tre møter via skjerm.  

-Mellom møtene går pasienten gjennom oppgaver han eller hun skal gjøre selv. Jeg kan for eksempel si at neste time skal vi snakke om noe som heter eksponering, fint om du kan forberede deg ved å se denne videoen. Så bruker vi møtene til å ta opp tråden rundt hjemmeoppgavene, sier Øverland.

Spill og filmer i terapien

Han mener det å gå inn i den digitale verden handler om at terapeuten tilpasser seg pasientenes ønsker og behov, til forskjell fra omvendt.

-Jeg ber for eksempel ofte yngre mennesker om å velge et spill, en film eller en sekvens fra en av disse, som de mener er viktig for meg for å forstå dem bedre og som er relevant for det problemet de sliter med. Spillet Last of Us handler mye om å stole på andre, og kan være et godt utgangspunkt for å komme inn på denne problemstillingen som nokså mange opplever. Eller The Walking Dead, som også velges av mange, forteller han.

Tematikken kan også være angst, det å bli sviktet, etiske dilemma eller annet. 

-Filmer og spill de velger selv gir en god inngang til å skape engasjement i terapisituasjonen. Jeg kan for eksempel spørre hvorfor valgte du akkurat dette klippet eller denne sekvensen, hvilke følelser reagerte du med, ble du sint, var det ekkelt, ble du redd for at dette er noe du kommer til å gjøre. Jeg starter med åpne spørsmål, og snevrer etterhvert mer inn for å få tak i følelsene pasienten får, sier han. 

Øverland understreker at samme metodikk kan brukes ved å ta tak i noe noen har lest i en bok. 

-Fra 40 år og nedover tror jeg folk har et sterkere forhold til digitale medier enn bøker, mens det for eldre personer kan være aktuelt å ta utgangspunkt i noe de har lest i en bok. Det viktige er å lete etter noe pasienten er komfortabel med, i stedet for det terapeuten bestemmer eller vil, sier han. 

-Pasientene vil ha det

Øverland mener mange psykologer og terapeuter henger etter på det digitale området. 

-Pasientene vil ha det men psykologene er skeptiske. Psykologene har det bra om de har det, og vil ikke endre seg. Men her gjelder det å være i forkant i stedet for å komme i etterkant. Den digitale utviklingen byr på en rekke utfordringer, men også muligheter. Og det er der folk er nå, enten vi terapeuter vil det eller ikke. Vi må som yrkesgruppe være åpne for innovasjon, sier han.

-Kanskje psykologer og terapeuter skal være pådrivere for hvordan digital teknologi kan brukes til glede for pasientene våre. Vi kan se på dette som en mulighet for å utvikle gode ting, legger han til.

-50 000 klikk på ett døgn

Det å koble seg på anerkjente bloggere mener han kan være en god måte for terapeuter å nå ut med hjelp på.

-Det kan gi troverdighet å samarbeide med bloggere. Ingeborg Senneset, med bloggernavnet Lise-liten, samarbeidet med meg om et innlegg om selvskading. En bok jeg skrev om selvskading solgte 3000 eksemplarer, som er nokså bra for denne typen bøker. Blogginnlegget vi skrev fikk 50 000 klikk på ett døgn. Det sier litt om hvem unge selvskadende jenter hører på. En 50 år gammel mann, eller en jente som har opplevd det samme, spør han retorisk. 

Ulemper ja - men større gevinst

Han understreker at terapi i digitale kanaler også har sine ulemper.-

-Man mister det naturlige, man får mindre av det impulsive og spontane, det nonverbale, ansiktsmimikken, de små signalene, den spesielle øyekontakten, det genuine og nydelig sårbare som ingen ord kan beskrive,
og som en skjerm alltid vil redusere. På den annen side vinner man veldig mye. Digital terapi kommer ikke ikke i stedet for, men som et supplement til de direkte møtene. Brukt på en god måte sammen gir dette gode resultater, man klarer å hjelpe langt flere, og på deres premisser, mener Øverland.

Svein Øverland snakket om dette temaet under en konferanse for Rask psykisk helsehjelp-team på Gardermoen 13. juni.

Kommenter:

Mer om

nyheter rask.psykisk.helsehjelp

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen