Publisert: 19. juni 2019.   Endret: 19. juni 2019
Rask psykisk helsehjelp i Tromsø

NYTT TEAM: Ansatte i Rask psykisk helsehjelp-teamet i Tromsø, som offisielt åpnet 18. januar 2019, selv om det har vært i delvis drift siden i fjor. FOTO: Solrun Steffensen/napha.no

Rask psykisk helsehjelp Tromsø tilbyr snart behandling via Skype

Rask psykisk helsehjelp Tromsø tilbyr snart behandling via Skype

-Verktøyet har blitt etterspurt av våre pasienter, og vi ser stor verdi i å kunne jobbe på denne måten, sier Linda Johannessen og Kristine Berg, som jobber i teamet.

Det nyetablerte Tromsø-teamet, som ble offisielt åpnet 18. juni, er det første Rask psykisk helsehjelp-teamet i Norge som prøver ut bruk av Skype for business i behandlingstilbudet.

-Vi vil da blant annet kunne dele skjerm med pasienten vi har Skypesamtale med. Terapeut og pasient ser det samme på skjerm uten å være fysisk tilstede i samme rom, for eksempel et angstprogram. Vi kan se og lese hverandres kroppsspråk underveis, en dimensjon som faller bort under ordinære telefonkonsultasjoner, sier Johannessen og Berg.

Mindre reisetid og lavere terskel

Leder for Rask psykisk helsehjelp-teamet i Tromsø, Beate Ulseth Pettersen, forteller at de har en person i teamet som er Skypeansvarlig. De har hatt tett kontakt, dialog og veiledning med Magnar Solbakken, rådgiver for e-helse i Tromsø kommune. Han har vært en pådriver i dette arbeidet. Videre har det vært, og er fortsatt, dialog og samarbeid med UNN - Universitetssykehuset i Tromsø.  

-Implementering av Skype er forankret hos vår ledelse, noe som er svært viktig for at terapeutene skal prioritere tid og ressurser til å ta i bruk et ukjent behandlingsverktøy, sier Pettersen.

Pettersen ser på dette digitale verktøyet som et uvurderlig hjelpemiddel i å utføre jobben deres, siden de både er mer tilgjengelige og når mange flere. 

-Tromsø kommune har et stort areal, og det kan bety lang reisetid for flere pasienter fra distriktene, sier Pettersen.

Hun mener også at det for enkelte kan være lettere å ta kontakt med behandlere via Skype, enn å komme inn på et fremmed kontor.

-Sikrere enn telefon

Hun poengterer også hvor viktig det er at de ansatte er villige til endring, samt å gi tid nok til teamets medarbeidere, slik at de kan kjenne seg trygge på verktøyet i møte med pasientene. De regner også Skype som en sikker måte å snakke med folk.  

-Det er faktisk sikrere å ha kontakt med pasienter via Skype enn via telefon, sier Magnar Solbakken.

Nettbaserte verktøy - veiledet selvhjelp

Teamet tar snart i bruk Skype i forbindelse med veiledet selvhjelp og internettbaserte selvhjelpsverktøy, og opplever at de gjennom dette er lettere tilgjengelig for pasientene.

-Pasientene kan ha konsultasjoner med oss fra skole, jobb eller hjemmefra. Dette reduserer både reisetid og  fritak fra jobb og skole, sier de.

Erfaringer fra pasientene

Rask psykisk helsehjelp-teamet har samlet inn sitater fra flere av pasientene som har fått veiledet selvhjelp og gruppekurs, blant annet disse:

-Dette skulle jeg fått vite for tre uker siden, da hadde jeg sluppet sykemelding. (Mann i 40-årene)

-Lærerinnen fryktet at jeg ikke ville komme meg gjennom muntlig eksamen på grunn av at jeg er så nervøs, men nå sier læreren at det ikke lengre er en problemstilling. (Mann 18 år)

Involvering av beslutningstakere

Rask psykisk helsehjelpteamet har vært i drift siden i fjor, men først nå er de i gang for fullt. De inviterte derfor samarbeidspartnere og lokale politikere til offisiell åpning den 18.juni 2019. De anser dette som viktig med tanke på videre implementeringsarbeid i kommunen, og overgang til ordinær drift etter at tilskuddsperioden er over. Ordfører Kristin Røymo holdt et innlegg om betydningen av et slikt tilbud for innbyggerne i Tromsø, klippet høytidelig snora og erklærte tilbudet Rask psykisk helsehjelp for offisielt åpnet.

SKYPE I BEHANDLING

Teamet i Tromsø har følgende råd til hvordan andre kommuner skal komme i gang med Skype:

  • Innføring av Skype må være forankret hos ledelsen
  • Rett utstyr til bruk av Skype og innkjøp av lisenser til alle ansatte
  • Ha god dialog med IT-rådgivere
  • Opplæring og bruk av Skype må inn i fremdriftsplanen for å sikre progresjon
  • Positiv innstilling til nye digitale verktøy
  • Sett av tid til intern utprøving, ekstern utprøving og kvalitetssikring av rutiner
Ordfører i Tromsø kommune Kristin Røymo, klipper snora ved den offisielle åpningen av tilbudet Rask psykisk helsehjelp i Tromsø kommune.
Leder for Rask psykisk helsehjelp-teamet i Tromsø, Beate Ulseth Pettersen.

Kommenter:

Mer om

rask.psykisk.helsehjelp lavterskeltilbud behandling.i.psykisk.helsearbeid digital.behandling

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen