Publisert: 25. september 2019.   Endret: 27. september 2019
Vibeke Rochmann

MER OPPMERKSOMME: -Prisen har gjort at politikerne i kommunen er mer oppmerksomme på temaet. Det gir ekstra drahjelp når nye elementer i kommunens pårørendeprosjekt skal implementeres , sier Vibeke Rochmann om prisen Årets pårørendekommune. FOTO: Roald Lund Fleiner/napha.no

Pårørendepris gir effekt

Pårørendepris gir effekt

-Prisen har bidratt til å øke kompetansen og gjøre ansatte tryggere i pårørendearbeidet, mener Vibeke Rochmann hos fjorårsvinner Asker.

Rochmann mener prisen Årets pårørendekommune, og oppmerksomheten rundt den, har gjort arbeidet med pårørende mer synlig også utenfor helse- og omsorgstjenesten.

-Politikerne mer oppmerksomme

-Biblioteket fikk for eksempel lyst til å ha en pårørendeuke, forteller hun.

Pårørendeprisen de vant i 2018 har inspirert Asker til å satse enda mer på det gode arbeidet som er igangsatt, med å gi god hjelp til pårørende til barn og voksne med fysiske eller psykiske problemer.

-Vi brukte prispengene på å arrangere inspirasjonsdager for ansatte i kommunen, med tema støtte til pårørende og barn som pårørende. Prisen har også gjort at politikerne i kommunen er mer oppmerksomme på temaet. Det gir ekstra drahjelp når nye elementer i kommunes pårørendeprosjekt skal implementeres, sier Rochmann.

Økt samarbeid

Ansatte i ulike deler av kommunen er blitt mer oppmerksom på hva som finnes av tilbud i kommunen.

-Det er stadig økt fokus på samarbeid på tvers av tjenester, og det å skape gode tilbud til barn og voksne pårørende. Her har bant annet nettsiden vår til pårørende vært et nyttig redskap, sier hun.

Rochmann fremhever Asker som en innovativ kommune, med en kultur som oppfordrer til nytenkning. Det mener hun har vært avgjørende for å lykkes med å skape gode tjenester til pårørende.

-Samarbeidet mellom ansatte, ledere og frivillige har vært avgjørende for suksessen med å stryke pårørendearbeidet i kommunen, mener hun.

Kommer på dagsorden

Juryleder og daglig leder ved Pårørendesenteret i Stavanger, Unn Birkeland, trekker frem flere gevinster etter at årets pårørendekommune nå er blitt kåret tre år på rad, med Fredrikstad som årets vinner

-Prisen bidrar til økt fokus på pårørende i de kommunene som blir nominert og vurdert. Helseministeren deler ut prisen, noe som gir mer oppmerksomhet rundt temaet i departementet, sier Birkeland.

Det er blitt fast tradisjon på Pårørendekonferansen at fjorårets vinner kommer, og forteller om hva prisen har hatt å si for kommunens pårørendearbeid. Birkeland ser at mediene omtaler prisen, og at det gir delinger og kommentarer i sosiale medier. Det kommer inn mange nominasjoner. Samtidig ønsker hun seg større geografisk spredning i nominerte kommuner.

-Vi ønsker flere nominasjoner, særlig fra nord. Vi vet det gjøres mye godt arbeid, men kommunene må nomineres, påpeker hun.

I 2019 ble over 40 kommuner nominert til prisen Årets pårørendekommune.

Ålesund vant i 2017

Asker vant i 2018

Fredrikstad vant i 2019

KLARE GEVINSTER: Juryleder Unn Birkeland ser klare gevinster av å dele ut prisen Årets pårørendekommune.

Kommenter:

Mer om

nyheter pårørende barn.som.pårørende

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen