Publisert: 05. februar 2020.   Endret: 05. februar 2020
Hånd som banker på dør

PLASS TIL FLERE OPPSØKENDE TEAM: -I dag er det etablert cirka 60 FACT- og 7 ACT-team. En rapport anslår at det er potensial for 83 FACT-team og 35 ACT-team i Norge, så det er litt å gå på, sier NAPHA-rådgiver Gaute Strand. ILLUSTRASJONSFOTO: colourbox.com

Midler å søke på til oppsøkende psykisk helse- og rusteam

Midler å søke på til oppsøkende psykisk helse- og rusteam

Frem til 1. mars kan kommuner, statlige foretak og helseforetak søke midler til oppsøkende ACT- og FACT-team, samt botilbudet Housing First.

Med forbehold om endringer er rundt 185 millioner kroner satt av i 2020, til å styrke tilbudet til personer med langvarige og sammensatte tjenestebehov. I dette ligger både midler til å innføre allerede utprøvde og kunnskapsbaserte tjenestemodeller innen lokalbaserte psykisk helse- og rustjenester i kommuner og helseforetak, samt å prøve ut nye metoder.

Potensial for flere team

Etablering og drift av tverrfaglige aktivt oppsøkende behandlingsteam etter ACT- og FACT-modellen er ett av tre prioriterte områder det gis tilskudd til. DPS-regioner med med færre enn 15 000 innbyggere kan få tilskudd til andre typer oppsøkende og teambaserte tjenester.

-I dag er det etablert cirka 60 FACT- og 7 ACT-team, sier NAPHA-rådgiver Gaute Strand.

Selv om det finnes team over hele landet, er det noen områder som har litt færre enn andre.

-Dette gjelder spesielt nordlige deler av Trøndelag, samt Telemark og Sogn og Fjordane. En rapport anslår at det er potensial for 83 FACT-team og 35 ACT-team, så det er litt å gå på, sier Strand. 

Housing First

Også Housing First kan man søke støtte til. Housing First er et team som skaffer bolig til mennesker omfattende psykisk helse- og rusproblemer uten krav om rusfrihet eller behandling, og gir dem tett tverrfaglig oppfølging så lenge dette trengs.

-Det finnes rundt 22 Housing First-team i Norge nå, så det er mange kommuner som ikke har det. For eksempel har Oslo bare ett team, sier faglig NAPHA-rådgiver Anne Bergljot Gimmestad Fjelnseth.

-Ressursbesparende

Tiltaket er recoveryorientert, på den måten at at brukerne har stor medbestemmelse både på type leilighet og tjenester de vil motta.

-Det er også ressursbesparende fordi brukerne blir boende i boligene sine og slipper mange akuttinnleggelser, som vi vet er kostnadskrevende. De starter i stedet tilfriskningen i en trygg bolig som de selv har vært med på å velge ut. Vi håper derfor at flere kommuner søker om tilskudd til å etablere Housing First-team, sier Gimmestad Fjelnseth.

Har du spørsmål om tilskuddsordningen kan du kontakte NAPHA ved Gaute Strand: gaute.strand@napha.no

Kommenter:

Mer om

nyheter oppsøkende.team housing.first

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen