Publisert: 23. mars 2020.   Endret: 26. mars 2020
Toril Araldsen

APP MOT STRESS: -Jeg kan ikke få anbefalt nok å laste ned stressmestringsappen, som retter seg både mot de som er hjelpere i en krevende situasjon og de som opplever økt stress og uro nå, sier Toril Araldsen. FOTO: RVTS Øst.

Psykososial omsorg ved en pandemi - oppdatert nettressurs

Psykososial omsorg ved en pandemi - oppdatert nettressurs

-Både hjelpere i første linje og sårbare grupper håper vi nettsiden bidrar til å ivareta bedre, sier leder Toril Araldsen ved RVTS Øst.

Senteret hun leder har samlet informasjon på nettsiden psykososialberedskap.no, om hvordan man kan ivareta ulike sårbare grupper psykososialt nå under korona-pandemien.

12 hovedområder

-Jeg mener det i en slik situasjon er viktig å jobbe med støtte til hele kjeden fra brukere, pårørende, hjelpere og befolkningen generelt. Pandemien berører oss alle, sier Araldsen.

12 ulike områder dekkes av nettsiden, deriblant ivaretakelse av hjelpere, kriseledelse, selvmordsforebygging, forebygging av familiekonflikt, stressmestring og psykologisk førstehjelp til rammede.

-Jeg kan ikke få anbefalt nok å laste ned stressmestringsappen, som retter seg både mot de som er hjelpere i en krevende situasjon og de som opplever økt stress og uro nå. Den er meget bra, mener hun.

-Gjelder hele befolkningen

Hun peker på at situasjonen med en pandemi er spesiell, fordi den berører hele befolkningen.

-Både de som fra før er sårbare og de som ikke er det kan oppleve situasjonen nå ekstra utfordrende. Rundt om i landet har vi nå barnefamilier som er mye mer sammen enn det som er normalt. Man kan også i begrenset grad være ute. Mor og far skal ha hjemmekontor, samtidig som de skal være lærer, og overta barnehagens jobb. På nettsiden kan man finne gode råd for å håndtere en slik situasjon, som for de fleste er helt ny, sier hun.

Sikkerhetsnettet redusert

Ekstra krevende er det for de som fra før har utfordringer.

-Alle som har psykiske utfordringer, barn som bor i hjem med økt risiko for økt vold i nære relasjoner, er blant mange som nå mangler en del av den støtten de har ellers. Skoler, barnehager, andre viktige tjenester samt arenaer for lek er redusert eller borte i denne perioden, påpeker hun.

Initiativet kom fra Helsedirektoratet, som har en egen beredskapsavdeling der ett fokusområde er psykososial omsorg ved en pandemi.

-Vi ble bedt om å bidra, og har forsøkt å samle kunnskapen vi har om dette området på ett sted, så man ikke må søke så mange steder, sier Araldsen.

Kommenter:

Mer om

nyheter koronakrisen koronakrisen.og.psykisk.helsearbeid aktuelle.nettsteder korona

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen