Publisert: 02. april 2020.   Endret: 16. juni 2020
Sykepleier hjelper pasient

OBS PÅ REAKSJONER: Krisereaksjoner man bør være oppmerksom på hos helsepersonell er blant annet problemer med konsentrasjon, hukommelse og søvn. Vedvarer vanskene over tid bør man får hjelp til å mestre disse. ILLUSTRASJONSFOTO: colourbox.com 

Hjelperne trenger også støtte

Hjelperne trenger også støtte

Verden befinner seg i en unntakstilstand, og helsepersonell må bære mye av byrden. Da er det viktig at de tas ekstra godt vare på.

Helsepersonell blir i disse dager hedret med applaus fra hele nabolag, og det med god grunn. Ikke bare utfører de oppgaver og omsorg som er helt avgjørende for at enkeltpersoner og samfunnet som helhet skal klare seg gjennom koronaepidemien. De utsetter også seg selv for smittefare og potensielt svært belastende arbeidserfaringer.

Hjelpe de som hjelper

Som psykolog i blant annet spesialisthelsetjenesten, og som veileder for andre fagpersoner, har jeg erfart at hjelperrollen kan være ekstremt givende, men tidvis også svært belastende. Man føler stort ansvar for andres velferd, og preges av folks skjebner – ikke minst de man ikke klarer å hjelpe. Disse belastningene blir enda større i situasjoner som den vi nå opplever. Helsepersonell står nå overfor ukjente og uvanlig utfordrende oppgaver daglig, uten nødvendigvis å ha erfaringer som forteller dem hvordan disse skal håndteres.

Mange av dem vil oppleve en følelse av hjelpeløshet, frykt og utmattelse. De vil kunne slite med å balansere prioriteringer mellom sårbare pasienter og egen familie, og føle at de aldri strekker til på noen av arenaene. I slike situasjoner er det ekstra viktig at vi husker å ivareta hjelperne, selv om andre mer åpenbart akutte behov tar mesteparten av oppmerksomheten.

Nyttige nettsider

NAPHA har tidligere omtalt nettsidene psykososialberedskap.no, som kan være en god kilde til informasjon og inspirasjon i disse dager. Her finner du også to undersider som omtaler nettopp de spesielle utfordringene hjelperne nå står overfor, og tips til hvordan man kan ivareta seg selv og hverandre:

I en periode hvor arbeidshverdagen er preget av akuttsituasjoner, behandling og ivaretakelse av de aller mest sårbare brukerne, kan det virke urealistisk å oppfylle idealet om at «vi trenger å tilhøre et godt psykososialt arbeidsmiljø, preget av åpenhet, et ivaretakende miljø med kolleger, og en støttende og tydelig ledelse.»

Må takle utfordringer over tid

Samtidig er det nettopp når man står overfor uvante og tilsynelatende uoverskuelige utfordringer at dette er ekstra viktig. Nettsidene presiserer at alle virksomheter bør ha en plan for psykososial ivaretakelse av sitt personell, og peker på viktige elementer en slik plan bør inneholde, inkludert tiltak for å beskytte og fremme robusthet og fungering hos helsearbeiderne.

Ingen vet nøyaktig hvor lenge dagens situasjon vil vare, eller hvor stor belastningen vil bli i månedene som kommer. Derfor er vi avhengige av hjelpere som klarer å stå i utfordringene over tid, og som også er i stand til å bistå og behandle de som blir syke på et senere tidspunkt. Da holder det ikke å tenke at vi skal ta vare på oss selv og hverandre når epidemien endelig er over, vi må gjøre det underveis. 

Atle Dyregrov, spesialist i klinisk psykologi ved Senter for krisepsykologi og professor ved Klinikk for krisepsykologi ved Universitetet i Bergen, peker også på viktigheten av et ivaretagende arbeidsmiljø og god kollegastøtte, under forhold som kan være utmattende og potensielt traumatiserende for helsepersonell.

Hjelp til selvhjelp

Dyregrov understreker samtidig at hver enkelt har et ansvar for selvivaretakelse, og for å sikre at en kan arbeide godt over tid.

Psykososialberedskap.no gir også konkrete råd om hvordan man kan ta vare på seg selv. Tips om fysisk trening, og det å spise, drikke og hvile regelmessig, kan virke banale. Men det er lett å glemme sine egne, mest basale behov, når man står midt i en unntakstilstand.

Behovet for stressmestring trekkes fram, og leder Toril Araldsen ved RVTS Øst anbefaler sterkt å laste ned stressmestringsappen, både for hjelpere og andre som opplever økt uro og stress akkurat nå.

Det pekes også på typiske krisereaksjoner man bør være oppmerksom på, inkludert problemer med for eksempel konsentrasjon, hukommelse og søvn, og at man får hjelp til å mestre disse vanskene hvis de vedvarer over tid. I tillegg inneholder nettsidene lenker til en rekke eksterne nettsider og verktøy, som kan bidra til at hjelperne har best mulig forutsetninger for å håndtere den ekstreme situasjonen de nå står i.

Kommenter:

Mer om

nyheter korona koronakrisen koronakrisen.og.psykisk.helsearbeid

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen