Publisert: 06. april 2020.   Endret: 06. april 2020
merååker

AKTUELT: -Vi merker hvor ufattelig sårbart alt er. Samtidig ser vi også hvordan evnen til å ivareta og oppmuntre hverandre blomstrer, når slike omfattende kriser rammer, sier Marthe Langsåvold, fra i rus- og psykiatritjenesten i Meråker kommune.

Bruker naturen mye mer nå enn før

Bruker naturen mye mer nå enn før

MERÅKER KOMMUNE: -Naturen er en suveren støttespiller for oss psykisk helsearbeidere i Koronakrisen. Jeg går mer tur ute med brukerne nå enn før.

Det sier spesialvernepleier Marthe Langsåvold, en av to ansatte i Rus- og psykiatritjenesten i Meråker kommune. For tida er hun alene på jobb, da kollegaen Turid Brurok, som er psykiatrisk sykepleier, er sykemeldt.

-Det er fremdeles mulig å være der for brukerne, selv om koronaviruset har endret på mye.  Det blir så en jobber på litt andre måter. I Meråker har vi en fantastisk natur, som gir mange muligheter, og jeg oppmuntrer dem til å komme seg ut på tur, mer enn til vanlig.

-Frisk luft gjør godt for både psyken og fysikken.

Oppmuntrer til vanlig døgnrytme og kosthold

Hun møter ofte brukerne utendørs for tida.

-Når vi møtes, snakker vi, foruten å ha støttesamtaler, om dagligdagse ting. Jeg oppfordrer dem til å opprettholde vanlig døgnrytme og kosthold, og til å ta kontakt med slekt og venner på telefon. Dette er enda viktigere nå, enn til vanlig.

-Jeg kan f. eks spørre: -Når sto du opp i dag? Hva hadde du til middag? Hvilken film har du sett/bok har du lest? Samtidig oppmuntrer jeg dem til å utvise anbefalt forsiktighet i møter med andre.

Langsåvold er mer bevisst på å spørre pasientene om dagligdagse ting og rutiner, nå enn før.

-Det er viktig å opprettholde normalen så godt som det kan gjøres, selv om mye har endret seg under koronakrisen.

Økning av illegale rusmidler over grensa

Hun har ikke merket at koronakrisen fører til at brukerne er vanskeligere å nå. Det er heller motsatt.

-De tar oftere kontakt selv nå, noen flere ganger daglig. Spesielt har vi rusmisbrukere som uttrykker behov for daglig støtte og oppmuntring, sier hun. Meråker er en grensekommune, noe som kan by på ekstra utfordringer.

-Vi fikk tips om at det kom en god del illegale rusmidler over grensa, like før den ble satt under streng kontroll/bevoktning. LAR-pasientene vi følger opp sier de har merket mer påtrykk om tilbud nå, enn før. De sier at de ønsker, og setter pris på å ha den daglige kontakten og støtten fra oss. Dette prøver vi å ivareta.

Vil trygge og støtte

-Vi som befinner oss i kommunal rus- og psykiatritjeneste jobber med samfunnets kanskje mest sårbare gruppe. En viktig oppgave nå er å fortsette å være tilstede for pasientene, og opprettholde en tettere daglig kontakt, for å trygge og støtte dem så godt vi kan.

-Vi håper at ingen, eller så få som mulig, går inn i dyp angst og depresjoner, selvmordstanker eller søker tilflukt i rusen, sier Langsåvold.

God dialog med fastleger og DPS

Hun er klar over at denne krisen kan bli langvarig, og at man kanskje ikke ser alle senreaksjoner som kan komme.

-Da er det godt å ha en veldig god dialog med fastlegene og DPS Stjørdal, slik at vi føler at vi også blir ivaretatt på en god måte.

Langsåvold er på jobb og tilgjengelig på telefonen hver dag. Men hun har trappet ned de fleste hjemmebesøk.

-Det jeg får av dødtid på kontoret, bruker jeg til å gå gjennom journaler, rydde og oppdatere meg på faglitteratur. Og så går det selvsagt mye i telefonsamtaler.

Ta ting på sparket

Ellers har dukker det opp litt andre oppgaver enn de hun vanligvis har. Og hun må ta ting på sparket.

-Jeg informerer og oppdaterer brukerne jevnlig om status, gjennom bl.a. tekstmeldinger, for de som ikke har internett. Jeg deler ut medisiner, tar støttesamtaler på telefonen og gjør innkjøp for pasienter som ikke tør gå i butikken sjøl. Jeg henter og bringer også pasienter som må til legekontor, om de ikke tør ta drosje.

Brukerne deler opplevelser

Rus- og psykiatritjenesten i Meråker har et eget dagsenter som er åpent hver onsdag. De kaller seg «onsdagsgjengen», og normalt sett kommer det fra 4-20 brukere hver gang.

-Det er dessverre nok stengt nå. Men gjengen har ei lukket Facebook-gruppe som vi oppfordrer alle til å bruke. Her kan de legge inn enkle oppgaver/gåter/vitser, strikke-/hekle-/matoppskrifter og middagstips.

De kan fortelle om en fin tur de har vært på, eller andre ting de er opptatt av. Gruppa er en fin sosial mestringsarena for våre brukere, sier Langsåvold.

Ser hvordan evnen til å ivareta hverandre blomstrer

Meråker har litt over 2500 innbyggere, og rus- og psykiatritjenesten betjener mennesker fra 18 år og oppover. Begge de to ansatte er i kommunens psykososiale kriseteam.

Rus- og psykiatritjenesten er samlokalisert med helsestasjonen, jordmor og barnevern, og de samarbeider tett med de instanser, i tillegg til skolehelsetjenesten. Foruten barne- og ungdomsskole har Meråker også landsdekkende videregående skole.

-Vi har en del bosatte flyktninger i kommunen, og det blir en del tolkesamtaler. Ellers følger og støtter vi de pasienter som ønsker det, til lege, sykehus, offentlige kontorer med mer. Det er en variert og spennende jobb, som er ekstra utfordrende nå.

-En merker hvor ufattelig sårbart alt er. Samtidig ser vi også hvordan evnen til å ivareta og oppmuntre hverandre blomstrer, når slike omfattende kriser rammer.

 

 

ENGASJERTE: Turid Brurok, psykiatrisk sykepleier, og Marthe Langsåvold,spesialvernepleier i Rus- og psykiatritjenesten i Meråker kommune.

Kommenter:

Mer om

praksiseksempler koronakrisen koronakrisen.og.psykisk.helsearbeid trøndelag rusproblem.og.psykisk.lidelse aktivitet.og.fritid god.hjelp.i.et.brukerperspektiv

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen