Publisert: 01. juli 2020.   Endret: 01. juli 2020
Karina Harkestad

DIGITAL KURSLEDELSE: Psykolog Karina Harkestad i Øygarden kommune forteller at stressmestring, selvmedfølelse, sosial kontakt, selvhevdelse, grubling, bekymring og søvn er noen av temaene som blir tatt opp i det digitale mestringskurset. FOTO: Privat.

Digitalt kurs i depresjonsmestring godt mottatt

Digitalt kurs i depresjonsmestring godt mottatt

God deltakelse og positive brukertilbakemeldinger på digitalt kurs i mestring av depresjon, stress og belastning i Øygarden kommune.

-12 av 15 deltakere fullførte kurset. Samtlige som har svart på evalueringen opplevde kurset som nyttig og lærerikt, og alle vil også anbefale det videre til andre både med tanke på innhold og det digitale formatet. Vi er altså kjempefornøyde med, og stolte av, vårt første digitale kurs, sier psykolog Karina Harkestad i Rask psykisk helsehjelp i Øygarden kommune.

Måtte tenke nytt

Kurset heter kurs i mestring av depresjon, stress og belastning. Dette er et lavterskeltilbud for innbyggerne i kommunen, som ifølge Harkestad kan passe godt for personer med lettere til moderate psykiske problemer.

-Kurset har i flere år vært suksessfullt arrangert ved fysisk oppmøte, sier Harkestad.

Grunnet koronasituasjonen denne våren så de ansatte seg nødt til å tenke nytt for å opprettholde tilbudene til sine innbyggere. Valget falt på en digital løsning på videoplattformen Whereby, hvor man kan se og høre hverandre, i tillegg til å dele skjerm med powerpoint og øvelser. På Whereby har de ansatte i denne tiden både hatt individuelle samtaler og kurs. Kurset i mestring av depresjon, stress og belastning er basert på en kognitiv tilnærming, og tar for seg flere tema.

-Stressmestring, selvmedfølelse, sosial kontakt, selvhevdelse, grubling, bekymring og søvn er noen av temaene som blir tatt opp. Kurset består av psykoedukasjon, i tillegg til øvelser og verktøy deltakerne skal kunne ha i verktøykassen sin etter hvert. Refleksjonsoppgaver, øving underveis i kurset og hjemmeoppgaver er sentralt, sier hun.

-Roer den kroppslige uroen 

Én av teknikkene kaller de trygg plass, og handler om å be deltakerne se for seg et sted der de føler seg trygge.

-Vi hadde slike øvelser underveis i det digitale kurset, og det fungerte godt. Trygg plass kan være for eksempel at man ser for seg at man er i hengekøyen i mormors hage, eller et annet sted hvor man føler seg trygg, og man bruker alle sansene i fantasien til å roe den kroppslige uroen, forklarer hun.  

-Langstrakt kommune

Hun understreker at dette er erfaringer fra bare ett digitalt kurs. Likevel er tilbakemeldingene såpass entydig positive at tjenesten allerede har satt opp et nytt digitalt kurs til høsten.

-Terskelen ble kanskje lavere for enkelte. Jeg hører de som sier at de av ulike årsaker ikke ville ha møtt om det var fysisk oppmøte. Det er en langstrakt kommune, og de som bor i ytterkantene sparer i tillegg mye reisetid, mener Harkestad.

Hun påpeker at man i tillegg til å snakke i plenum kan skrive kommentarer i chat, noe som gjør at man kan reflektere eller stille spørsmål uten å ta ordet og snakke.

-Samtidig kan noen oppleve å miste fellesskapsfølelsen litt, og i vår digitale løsning var ikke gruppearbeid mulig. Vi ser med andre ord fordeler og ulemper med både digitale og vanlige kurs, og tenker at de gjerne kan supplere hverandre, sier hun.

-Finne en god balanse

Koronasmitten er mer under kontroll enn tidligere i år, og tjenesten har åpnet for flere fysiske møter.

-Vi har åpnet opp mer for individuelle samtaler på kontor nå, men erfarer at flere gjerne fremdeles velger det digitale formatet, sier hun.

Samtidig mener hun man ikke skal undervurdere det relasjonelle aspektet ved fysiske møter, både når det gjelder individuelle samtaler og kurs.

-Det å finne en god balanse for alle parter er viktig. Veien videre for våre kurs kommer an på hva evalueringene fremover sier. Nå har vi hatt bare ett online-kurs, med veldig positive tilbakemeldinger. Vi vil se på sikt om denne trenden holder seg. Vi håper og tror vi vil benytte oss mer av digitale løsninger fremover, og at vi for eksempel kan ha ett kurs online og ett med oppmøte hvert halvår, sier hun.

-Tenker helt motsatt

Enhetsleder for rus og psykisk helse i Øygarden kommune, Therese Helgesen, sier at de ansatte i Rask psykisk helsehjelp lenge har ønsket å tilby nettbehandling som en mulighet for innbyggerne.

-Vi fikk tidlig etter Covid 19-utbruddet aktivert toppledelsen til å godkjenne og starte opp individualbehandling  på den digitale plattformen Whereby. Dette har vært glimrende gjennomført, sier Helgesen.

Hun mener digitale tilbud også har styrket seg på lengre sikt som følgje av koronasituasjonen.

-Når jeg nå hører at folk flest vil tilbake til normalen når samfunnet litt og litt har åpnet igjen, tenker vi i tjenestene våre helt motsatt. Vi må bruke de positive erfaringene vi har gjort oss videre. Vår holdning er å bruke nettbehandling, og ellers frammøtekonsultasjoner, alt etter hva som er det beste for innbyggerne, sier hun.

-Kan gi mer elastisitet

Hun peker på viktigheten av grundigere evalueringer fremover.

-Vi vil prøve ut flere kurs på nett. Det kan se ut som det er lettere for noen av pasientene å ta kontakt og få behandling på nett. For andre ikke. Det kan uansett gi mer elastisitet i Rask psykisk helsehjelp-tilbudet, både når det gjelder antall pasienter og kurs, og effekt av kurstilbudene, avslutter hun.

Karina Harkestad kurs på Whereby

Psykolog Karina Harkestad (midten) holder mestringskurs på videoplattformen Whereby, viser presentasjonen sin og skriver i chatten til deltakerne. FOTO: Privat.

TILPASSER TIL BEHOV: -Vår holdning er å bruke nettbehandling, og ellers frammøtekonsultasjoner, alt etter hva som er det beste for innbyggerne, sier enhetsleder Therese Helgesen.

Kommenter:

Mer om

nyheter rask.psykisk.helsehjelp lavterskeltilbud

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen