Publisert: 04. november 2015.   Endret: 10. november 2015
Elev fra Vågen videregående skole, dans og drama

BEVEGELSER MED FØLELSE: Profesjonelle dansere og elever fra studieprogrammet musikk, dans og drama ved Vågen videregående skole viste fargerik dans med gledesenergi over scenen på konferansen i Stavanger til et musikkspor med Pharrell Williams' Happy .

Følelser i bevegelse på årets Schizofrenidager

Følelser i bevegelse på årets Schizofrenidager

Emotions in motion - når blir følelser lidelse? er tema for Schizofrenidagene 2015 i Stavanger. 900 kommer til fagkonferansen som startet i dag.

Fem korte danseforestillinger under årets Schizofrenidager, utforsker følelsene glede, redsel, kjærlighet, sinne og tristhet. På forhånd er det også samlet inn leirbålsdagbøker med tekster om sterke følelser. Disse skal vises i små drypp gjennom den tre dager lange konferansen.

-Schizofrenidagene er Europas største innen psykatri der ikke bare fagfolk, men også brukere og pårørende kan delta, og temaet dere har valgt for årets konferanse er spennende, sa Stavangers ordfører Christine Sagen Helgø, da hun åpnet konferansen i Stavanger Forum. 

Når blir følelse lidelse?

Emotions in motion - når blir følelser lidelse? er temaet, og alle plenumsforedragene kretser rundt dette. Ordføreren knyttet tematikken til den aktuelle situasjonen med flyktningestrøm fra Midt-Østen, og hvilke utfordringer kommunene står overfor i den forbindelsen.

Et av ministeminarene onsdag bærer tittelen Uten våre ord og begreper: Om følelsesuttrykk i forskjellige kulturer, og kan gi nyttig innsikt i arbeidet med å ta i mot.

Dele sine følelser

Kristin Fjermestaad er fagleder for Schizofrenidagene. Hun holdt dagens første foredrag og gikk ekstra i dybden om følelser som påvirker. Som psykoterapeut og gruppeanalytiker stod hun for noen år siden overfor et dilemma: Skulle hun fortelle gruppen hun ledet om det hun selv strevde med personlig, sorg, tap? Ville det være riktig?

Hva ER følelser?

Nøkkelforedraget ble holdt av Dr. Dan Siegel.

-Du kan danse det, skrive det, spille det og gi et uttrykk for følelser, men den eneste som virkelig kan forstå den subjektive opplevelsen, er deg selv, sa han.

Han stilte det spennende spørsmålet om hva "sinnet" og følelser er, og forklarte ved hjelp av en matematisk modell. Psykisk helse kan sees som et system der både energi, informasjon, hjerne, kropp og relasjoner er involvert.

Følelser i byen

Over 900 deltakere har meldt seg på konferansen. I tillegg er ca 5000 personer innom et eller annet arrangement i løpet av uken Schizofrenidagene foregår.

-Vi er opptatt av å invitere publikum inn i psykiatriens verden, sa Elin Skogen fra Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning i Stavanger.

Bobby Bakers kunst

I Stavanger kunsthall vises Bobby Bakers utstilling Diary Drawings denne uken. Gjennom 11 år tegnet Baker en tegning i uken.

-En turbulent og stressende periode i livet mitt, ble transformert til situasjonen min nå. I dag er jeg rolig og avbalansert, fortalte til hun til fagkonferansen.

NAPHA med seminar om sinne

Miniseminarer både onsdag og torsdag gir faglig fordypning. Faglig rådgiver i NAPHA, Turid Møller Olsø, leder et seminar om Risikovurdering: Vold hos mennesker med alvorlige psykiske lidelser, der også Stål Bjørkly, professor i klinisk psykologi ved Høgskolen i Molde og OUS snakker. Dette vil være relevant for både spesialisthelsetjenestene og kommunene.

Kommenter:

Mer om

schizofrenidagene kunst.og.kultur nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen