Publisert: 20. februar 2017.   Endret: 20. februar 2017
5681782 fyrtårn

AKTUELT: Guiden er ment som en introduksjon til Housing First. Målet til forfatterne av guiden er at modellen skal inspirere og videreutvikles i Europa. (Ill.foto: www.colourbox.com)

Den første europeiske Housing First- guiden

Den første europeiske Housing First- guiden

Housing First Guide Europe ble lansert i juni 2016. Guiden er laget for å informere og inspirere til Housing First i en europeisk kontekst.

Til nå har det meste av fagstoffet om Housing First kommet fra Nord-Amerika. Siden metoden de siste åra har spredt seg i europeisk boligsosialt arbeid i Europa også, har det oppstått et behov for å lage en guide som sammenfatter dette.

Den europeiske guiden har samme oppbygging som tilsvarende manualer som er utviklet tidligere i USA og Canada.

Ønsker at modellen videreutvikles

Guiden inneholder mange eksempler fra Housing First-arbeidet i ulike europeiske land. Alle med en interesse for Housing First vil kunne ha nytte av å lese den.

Guiden er ment som en introduksjon til Housing First. Målet til forfatterne av guiden er at modellen skal inspirere og videreutvikles i Europa.

Oppbygging av guiden

Praktikere og deltakere fra ulike lands Housing First-program har bistått i arbeidet med å lage guiden. Det er FEANTSA (The European Federation of National Organisations) som har koordinert arbeidet. 

Guiden finnes både som papirutgave og kan lastes ned på nett. Den er oppbygd i seks bolker:

  1. Hva er Housing First?
  2. Prinsipper i Housing First.
  3. Tjenesteaspekt i Housing First.
  4. Boligaspekt i Housing First.
  5. Evaluering av Housing First.
  6. Housing First sett i sammenheng med et bredere perspektiv

Foruten tradisjonelt lesestoff presenterer den nettbaserte guiden videoer og ulike quiz som tester kunnskapen underveis.

Genererer tverrfaglig samarbeid

Forfatterne av guiden er bevisst på at det finnes både store og små Housing First-programmer, og at  programmene eksisterer i land med ulike velferdsordninger, politiske system og ulik kultur. På tross av mange ulikheter ønsker programmene det samme: Å få en slutt på langvarig hjemløshet.

-Implementering av Housing First fører også til endring av relaterte tjeneste og service-ordninger. Housing First genererer tverrfaglig samarbeid, sier forfatterne av guiden.

Housing First på et politisk nivå

Flere europeiske regjeringer, for eksempel i Danmark, Finland, Frankrike og Spania, har bestemt at Housing First skal utprøves som en strategi i arbeidet mot hjemløshet.

Også EU og den europeiske kommisjonen har anbefalt Housing First som metode i boligsosialt arbeid.

Årsaken til suksessen

Housing First setter deltakeren i førersetet, og programmet gir tid og ressurser til et tett samarbeid. Forfatterne av guiden tror Housing First fungerer så godt fordi modellen forkaster gamle tanker som sier at det er de hjemløse som må endre seg før de er klare for å bo i egen bolig.

-Tvert i mot er et godt sted å bo, uten at det settes spesifikke krav til deltakerne om for eksempel rusfrihet eller oppstart av behandling, starten på en recovery-prosess, sier forfatterne av "Housing First Guide Europe".

 

 

 

 

 

Kommenter:

Mer om

housing.first verktøy aktuelle.nettsteder multimedia

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen