Publisert: 04. mai 2018.   Endret: 04. mai 2018
ôstersund, utenfor konferanselokale, bygninger

ÖSTERSUND:-Når du skal bygge opp noe nytt så gå til målgruppa og spør hva de trenger, sa Birgit Valla på den internasjonale konferansen ACE 2.-4. mai. (FOTO: Siri Bjaarstad/NAPHA)

-Ingen forbedring på 100 år

-Ingen forbedring på 100 år

Internasjonal konferanse vil lære hverandre om FIT og sammen gjøre alvor av å involvere brukerne i tjenesteutviklingen.

Lederen av Stangehjelpa setter det på spissen, men har også rett. Vi har bare så vidt begynt med systematisk forbedringsarbeid. 

-Vi vet verken om vi gir god hjelp, eller hvem vi lykkes med å hjelpe, sa Birgit Valla i sitt åpningsinnlegg på konferansen  The International Center for Clinical Excellence (ICCE) i Östersund arrrangerte den tredje Achieving Clinical Excellence (ACE) i Østersund 2.- 4. mai, 2018.

300 praktikere, forskere og undervisere fra ulike land møtes for å lære av hverandre.

-Vi er her fordi vi har desperat behov for å forbedre kvaliteten på tjenestene. Psykisk helsefeltet har ikke forbedret seg de siste 100 årene, sa Birgit Valla. 

Program for ACE-konferansen 2018

How Norway is using FIT

I foredraget  «How Norway is using FIT» fortalte Valla om etablering og drift av Stangehjelpa i Norge. Allerede ved etableringen var feedback viktig. Tjenesten ble utviklet gradvis, basert på tilbakemelding fra innbyggerne i Stange.

-Når du skal bygge opp noe nytt så gå til målgruppa og spør hva de trenger. En trinnvis oppbygging av tilbudet, basert på tilbakemeldingene du får, er noe annet enn å implementere en ferdig modell av et tjenestetilbud. Du bygger opp parallelt med at du lærer av tilbakemelding på det du gjør, sa hun.

Lære av hverandre

ACE-konferansens mål er ikke bare å spre kunnskap om forskning og metoder, men like mye det å bli bedre sammen.

-Ofte har behandlerne feil inntrykk av hva klientene ønsker av hjelp til. Mange klienter kan ha hatt hjelp over lang tid, og ofte av mange hjelpere, uten at de faktisk har blitt spurt hva som er viktig for dem. Spør hva som er viktig og justerer tjenesten deretter, sa Valla.

Tilbakemelding styrker bruker

Kim de Jong, forsker ved Leiden Universitet i Nederland, snakket også på konferansen. Hun har forsket på tilbakemeldingsverktøy og fant at fordelene med tilbakemelding var sterkest når både behandler og klient fikk tilbakemelding om progresjonen.

-Tilbakemelding fra klienter kan være tøft, sier Kim de Jong.

Forskningen hennes viser også at tilbakemeldingen styrker empowerment-prosessen til klienten.  Hun minner likevel om at også andre faktorer spiller inn.

-Vi må ikke se oss blinde på tilbakemeldingsverktøy.  Klienten har et liv utenom de faste møter med behandlerne også, sa Kim de Jong.

Et mål på tjenester i bedring

To parametere sier en om tjenestene er gode, sa Birgit Valla.

  • Brukernes livskvalitet, noe en får vite ved å spørre hvordan brukerne har det
  • Innsatsen eller ressursene det koster å få hjulpet folk.

Antall personer som får tilbud i Stangehjelpa har økt med 90 %, etter etableringen, og tjenesten har ikke venteliste. Brukerne får det bedre på kortere tid, ved at de ansatte i Stangehjelpa trener systematisk på å bli bedre, i følge Valla.

En måte å gjøre det på er gjennom Deliberate Practice (DB). I stedet for å repetere det du kan, arbeider du fokusert og oppmerksomt mot et mål om forbedring, med hjelp til å se deg selv utenfra.

Hvordan en kan bli bedre til å hjelpe

FIT gjør en ikke til en bedre hjelper og er ingen intervensjon. FIT er kun feedback, noe som gir deg beskjed om hvordan du jobber. Basert på den feedbacken du får, må du selv forbedre deg.

Tre råd om hvordan bli en bedre hjelper:

  1. Finn ut hvo du er, og hvor du vil. Definer mål.
  2. Du må etablere et klima hvor sannheten er OK, og hvor fokus er på det en skal forbedre. Å motta og håndtere feedback er en egen ferdighet, noe som kan utvikles ved hjelp av systematisk veiledning.
  3. (DB) Basert på mål og veiledning kan en starte praksisen ved å trene. Begynn å øv! 

Veiledning og utvikling på flere nivå

I Stangehjelpa er det stor frihet til å velge hvordan en skal jobbe som psykiskhelsearbeider. Systematisk feedback, coach og arenaer for å trene på ferdigheter er viktige forutsetninger. De jobber med både felles og individuelle mål. 

Individuell veiledning handler om terapeuten selv- om hva en selv strever med, mens gruppeveiledningen ofte handler om brukerne av tjenesten.

-I tillegg til veiledning har de ansatte i Stangehjelpa ukentlige ferdighetstreninger, (etter måten Deliberate practice). Treningene sees på som en teamsport, hvor en trener sammen, forklarer Valla. De ansatte jobber sammen med det de alle må bli bedre på. En jobber mot individuelle mål, men trener sammen for å nå målene.

Spennende konferanseprogram

Innledere på konferansen er også Bruce Wampold, professor ved Universitet i Wisconsin. Han viste til forskningen på effekt av terapeutens evne til å skape allianse til klienten.

Heidi Brattland, St Olavs Hospital, holder innlegg om resultater av en implementeringsstudie av FIT i et Distriktpsykiatrisk senter i Trondheim.

Finn Juliussen, Sosialstyrelsen i Danmark forteller om et vellykket prosjekt, hvor FIT tas i bruk i forsterkede boliger for å redusere utagering og vold.

Scott Miller, K. Anders Ericsson, Daryl Chow er også blant andre innledere på konferansen. 

Presentasjoner legges fortløpende på www.ace2018.se

Kommenter:

Mer om

nyheter fit kor

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen