Publisert: 21. januar 2018.   Endret: 05. februar 2018
Gretha Helen Evensen, Rolf Sundet, Birgit Valla og Kristin Trane

VIL ØKE OPPLÆRINGSKAPASITETEN: Hvordan og hvorfor bruke FIT/KOR i tjenestene? Gretha Helen Evensen (NAPHA), Rolf Sundet (Høgskolen i Sørøst-Norge), Birgit Valla (Stange kommune) og Kristin Trane (NAPHA) inviterer til kurs/arbeidsseminar for kommende kursledere.

Vil du lære å lede kurs i KOR/FIT?

Vil du lære å lede kurs i KOR/FIT?

7. mars inviterer NAPHA til arbeidsseminar for fagpersoner som allerede gir, eller ønsker å gi, opplæring til andre i KOR/FIT. Påmelding innen 4. februar.

Systematiske tilbakemeldingsverktøy styrker brukermedvirkning, og er nyttig i utviklingen av gode tilbud til brukerne av psykisk helse- og rustjenester i kommunene.

Stor etterspørsel etter kursledere i KOR/FIT

Etterspørselen fra kommuner og spesialisthelsetjenester etter opplæring i KOR/FIT er så stor. Vi ønsker å øke opplæringskapasiteten rundt omkring i landet.

KOR/FIT (også kjent som PCOMS) med bruk av skalaverktøyene ORS og SRS, utviklet i USA av Barry Duncan og Scott Miller, gir terapeuten eller tjenesten et bilde av hvordan brukerne har det og om relasjonen til den enkelte terapeuten eller tjenesten fungerer. Verktøyene er enkle å administrere, og gir ved optimal bruk at godt grunnlag for utvikling av tjenestetilbudet, også på systemnivå. Derfor anbefaler NAPHA å ta dette i bruk.

Arbeidsseminar for kommende kursledere

7. mars, 2018, arrangerer NAPHA, i samarbeid med Rolf Sundet, Høgskolen i Sørøst-Norge og Birgit Valla, Stange kommune, et arbeidsseminar for fagfolk fra kommuner, helseforetak, undervisningsinstitusjoner og kompetansesentre og andre kompetansemiljø som vil tilby opplæring i KOR/FIT.

Seminaret vil handle om:

  • Hvorfor systematisk tilbakemelding?
  • Hvordan en best kan gi opplæring i tråd med myndighetenes anbefalinger om å skape kultur for å utvikle tjenestene sammen med brukerne.
  • Erfaringene med implementering av KOR/FIT; Hva er nytt?
  • Hvordan formidle KOR/FIT på en måte som bidrar til bedre tjenester for brukerne?

Påmelding

Målgruppe: Fagfolk som gir, eller kan tenke seg til å gi grunnopplæring i KOR/ FIT tilbakemeldingsverktøy.

Sted: KS Møtesenter, Haakon VII's gate 9, Oslo, kl. 10.00 til 15.30  

Deltakeravgift (inkl. pauseservering og lunsj): kr. 3.000,-
Reise og overnatting bestilles av den enkelte deltaker.

NB! Påmeldingen er bindende. Avmelding skal skje skriftlig.
Deltakeravgiften kan bli belastet ved avmelding etter 18. februar eller ved manglende oppmøte.

Meld deg på innen 4. februar! PÅMELDINGSSKJEMA

TA KONTAKT med Gretha Helen Evensen, faglig rådgiver, om du har spørsmål eller innspill relevante for seminaret!

 

 

 

Kommenter:

Mer om

feedback-informerte.tjenester kor fit systematisk.tilbakemelding kurs seminar

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen