Publisert: 13. mars 2017.   Endret: 20. februar 2018
Marianne Storm, professor, UiS

FORSKNINGSSTIPEND: Professor Marianne Storm har fått tildelt stipend fra The Commonwealth Fund, og skal forske blant annet på overganger mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. (Foto: Elisabeth Tønnesen/www.colourbox.com)

Høythengende stipend til forskning på samhandling

Høythengende stipend til forskning på samhandling

Marianne Storm vil gjøre sammenlignende analyse mellom psykisk helsetilbud i Norge og USA. Hvordan overgangen fra innleggelse til hjelp i kommunen fungerer, er blant problemstillingene.

Marianne Storm, professor ved Universitetet i Stavanger, ble nylig ble tildelt Harkness Fellowship in Health Care and Practice 2017-2018. Dette regnes som et av verdens mest prestisjetunge stipendprogrammer innen helse, og mottakerne er unge forskere fra Norge, Australia, Canada, Tyskland, Nederland, New Zealand, Sveits og Storbritannia. Det er kun én person fra Norge pr. år som får stipendet.

-Forskningsområdene mine har henholdsvis vært pasientperspektiv og brukermedvirkning i helsetjenesten og kvalitet og pasientsikkerhet, samhandling, og læring i komplekse intervensjoner. Alt med spesialist- og kommunehelsetjenesten for øyet, sier Storm i en pressemelding fra Folkehelseinstituttet.

Storm har nå skissert et prosjekt som skal undersøke kvalitet i helsetjenesten for personer med psykiske lidelser som overføres mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Forsker på helsesystemet

Stipendordningen, som blir finansiert av The Commonwealth's Fund, gir mottakerne tilgang til fagmiljøer, helseledere og politikere gjennom et års opphold, med familie, i USA. I fjor fikk Birgitte Graverholt stipendet. Hun forsket på amerikansk helsesystem og helsetjenestetilbud.

Storm har doktorgrad i ledelse fra Universitetet i Stavanger (2011), og en Cand.san.-grad i helsefag med fordypning i helsefremming/helsepsykologi fra Universitet i Bergen (2001). Hun har også mellomfag i psykologi (1998) og en bachelor i sykepleie (1997).

Relevant å sammenligne med USA

Problemstillinger knyttet til samhandling og psykisk helsetilbud i Norge, er overførbare til internasjonale forhold - og amerikanske forhold. 

– Ja, dette er tematikk som er relevant på tvers av kontinentene. Det handler om å gå fra å være innlagt pasient til å ivaretas av såkalte community mental health services. Men, det kan jo bli endringer i prosjektet. Det er foreløpig formbart, sier Storm til Sykepleien.no.

Nyttig for psykisk helsefeltet

De neste ukene skal hun i samarbeid med The Commonwealth Fund jobbe med å definere problemstillingen nærmere og bestemme seg for for et forskningsmiljø og en mentor.

-Det er en målsetning på sikt å gjøre en sammenlignende analyse mellom Norge og USA og jeg håper også at resultater av denne forskningen kan få betydning for samhandling i det psykiske helsefeltet, forklarer Storm i en pressemelding fra Folkehelseinstituttet.

Napha.no omtalte Storms doktordisputas i 2011. Dengang utviklet hun en skala, brukt til å kartlegge grad av brukermedvirkning i døgnavdelinger ved distriktspsykiatriske senter. 

 

Kommenter:

Mer om

samhandling forskning nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen