-RoP-arbeid kan sammenlignes med musikk

-RoP-arbeid kan sammenlignes med musikk

Publisert: 11. november 2015.   Endret: 13. november 2015

Vidar Bjørn, pensjonert lege og samfunnsmedisiner fra Tønsberg, har lang erfaring på RoP- feltet. Nå har han grepet pennen fatt og skrevet noen betraktninger.

Alternativ tekst

TVERRFAGLIG ARBEID: Lyder vakrest hvis man klarer å avstemme seg mot hverandre. Det skriver Vidar Bjørn i teksten «Hva er e vi driver med? Om RoP-lidelser, samfunnet og hjelpeapparatet». (Ill.foto: www.colourbox.com).

TVERRFAGLIG ARBEID: Lyder vak...
Vidar Bjørn
  • Utdannet lege 1979, pensjonist fra våren 2014. 
  • Samfunnsmedisinsk (ikke-klinisk) arbeid siden 1982. 
  • Har mellomfag i sosiologi, mastergrad helseadministrasjon/ledelse.
  • Har jobbet åtte år som kommuneoverlege og kommunal helsesjef.
  • Har jobbet to lange perioder hos Fylkeslegen/Fylkesmannen i Vestfold, sist fra 1998-2010. Var da ansvarlig for etatens oppgaver under Opptrappingsplanen for psykisk helse.
  • Ledet prosjektet ”SPoR Vestfold – samhandling psykiatri og rus (2010-2013)”.
  • Er nå mastergradsstudent i ”Praktisk kunnskap” ved Universitetet i Nordland, Bodø.

 

Aktuelt
  • SEPREP, NAPHA og Høgskolen i Buskerud og Vestfold har bidratt til å finansiere at Bjørn i 20 prosent stilling i åtte måneder mot slutten av 2014 har utviklet denne teksten, samt et tilsvarende undervisningsopplegg.
  • Teksten «Hva er e vi driver med? Om RoP-lidelser, samfunnet og hjelpeapparatet» er også publisert i Dialog, SEPREP-bladet, nr. 2 og 3 2015.

 

Mer om

rusproblem.og.psykisk.lidelse god.hjelp.i.et.brukerperspektiv samhandling

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen