Publisert: 26. april 2016.   Endret: 04. mai 2016
Sandes kommune, bilde

INNOVATIVT LEDERSKAP OG TETT SAMARBEID: Trude Lønning, leder for Mestringsenheten, Elin Selvikvåg, kommunaldirektør Levekår og  Katharina Hovland, rådgiver fagstab levekår.  (Foto: Sandes kommune)

Sandnes kommune - nytenkende og utviklingsorientert

Sandnes kommune - nytenkende og utviklingsorientert

Vi hører stadig om nedbemanning og budsjettkutt. Men i Sandnes kommune er man bevisst på å utnytte de mulighetene som likevel eksisterer.

Sandes kommune er en foregangskommune på mange områder. Housing First, Psykologer i kommunene, erfaringskonsulenter, Rask Psykisk Helsehjelp og FACT-team. Dette er noen av prosjektene de har søkt om - og fått - midler til. 

De bruker nasjonale føringer aktivt og har sett mulighetene i å søke på tilskuddsmidler gjennom Helsedirektoratet. Dette har bidratt til en styrking av kommunens psykisk helse- og rustjenester, både faglig og med økte ressurser.

Hvordan får dere dette til? spurte vi i NAPHA tre sentrale ledere i Sandnes kommune.

- Hurra, en ny veileder!

Kommunaldirektør for levekår, Elin Selvikvåg, sier de har staket ut kursen over mange år.

-Når det kommer nye prosjekter, ser vi på dem som en mulighet, og vi i ledergruppen liker å jobbe systematisk med nasjonale føringer.

Også leder for Mestringsenheten i Sandes kommune, Trude Lønning, trekker frem den systematiske måten de jobber med nasjonale retningslinjer og veiledere på. (Les sak om at Mestringsenheten ble tildelt Kommunerusprisen i 2015 her.)

-Jeg tror vi har vært flinke til å bruke nye veiledere og retningslinjer. Vi har ikke bare tenkt «Å nei, enda en ny veileder!», men har i stedet brukt masse tid på dem. Vi har laget gode systemer for virkelig å utnytte dem, sier hun.

Veilederen Sammen om mestring står sentralt, og kommunen er godt i gang med å implementere recovery i tjenestene sine. Les sak om deres arbeid med recovery her.

Tilskuddsordninger som muligheter

Samtidig har de vært målrettet, og sett muligheter i tilskuddsordningene Helsedirektoratet lyser ut. De har satt av ressurser til å søke på disse, og brukt tid på å integrere nye prosjekter i enhetene.

-Vi har brukt opptrappingsplanen bevisst, og mener vi ikke bare kan ta det nye som kommer og legge det oppå det gamle. Vi må ta bort noe, og gjøre mindre av noe annet! Men vi hadde ikke hatt mulighet til å prøve ut alt dette uten prosjektmidler, sier Katharina Hovland, rådgiver fagstab Levekår.

-Vi er gode på å hente inn penger til prosjekter og søke tilskudd. Der noen kanskje ser tilskuddsordningene som noe som har så kort varighet at det ikke er vits i å søke, ser vi på dem som muligheter for økte ressurser og fokus på viktige satsninger, supplerer Lønning.

Ikke en vorte på utsida

Sandes kommune har også fokus på at nye prosjekter raskt skal inn i den ordinære driften, og ikke forbli et separat prosjekt på utsiden.

-Noen prosjekt velger vi å integrere med en gang, og styrker bemanningen generelt. For eksempel tenker vi at vi skal bli ekstra gode på unge, og da lager vi nye rutiner og styrker hele avdelingen. Vi ser på satsningene som en måte å få inn ny tenkning på, og har ikke troen på at bare enkeltpersoner skal jobbe med dette. Derfor er vi opptatt av at slike prosjekt blir implementert i hele avdelingen, fortsetter Lønning.

-Likeledes forsøker vi å se de forskjellige områdene i sammenheng. Mestringsenheten, NAV, bolig – det henger sammen. Planene våre berører alle områder, understreker Hovland.

Planer opp av skrivebordsskuffen

Nye prosjekter integreres også i kommunens planer. Disse er konkrete, både på hvilke oppgaver som skal gjøres og på hvem som har ansvar for å utføre dem. Hovland mener de er gode på å ha planene sine ute av skuffene.

-Planene er med på å løfte oss og gi oss retning. Ved å ansvarliggjøre enheter og personer sikrer vi at planene brukt aktivt som verktøy, forteller hun.

Modig, romslig og sunn

Selvikvåg tror den korte avstanden mellom rådmann og de utøvende tjenester har bidratt til at kommunen har fått til mye. Kommunen har en åpen kommunikasjon, hvor både frustrasjon og nye ideer kan luftes. Samtidig har de fokus på kommunens verdier; modig, romslig og sunn.

-Våre verdier er godt implementert i kommunen, de er med på å stake ut kursen vår.

Tillit fra oven og dyktige ansatte

Hun mener ledelsen i kommunen og tjenestene har høy tillit hos de lokale politikerne, og understreker viktigheten av dette.

-Vi er ærlige med dem og de kan si fra til oss. De heier også på oss når vi prøver nye ting. De ser at vi får til mye, samtidig som vi holder rammene, og det bidrar til at vi får tillit.  

Jeg heier på dem

Kommunen har systematisert mye av arbeidet sitt, blant annet gjennom månedlige evalueringer. Enhetsledere rapporterer til kommunaldirektøren på hva som er utfordringer og hva som fungerer godt. Dette skaper dialog.

Selvikvåg peker også på at Mestringsenheten har dyktige fagfolk, og at hun har stor tillit til at de gir gode tjenester.

-Vi har et godt omdømme, og det tiltrekker gode fagpersoner. Vi jobber også mye med å få ansatte til å være endringsvillige, for de vet hvordan ting bør utvikles. De vet best, og jeg heier på dem! De tør å «gøtse på», og jeg lar dem få lov å prøve, avslutter hun.

Kommenter:

Mer om

veiledere organisering.av.tjenester rogaland

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen