Publisert: 25. mai 2017.   Endret: 25. mai 2017
Tilskuddsmidler - psykolog i kommunen

SØK TILSKUDD: Kommuner med enslige mindreårige asylsøkere og kommuner som ikke har fått tilskudd før blir prioritert når Helsedirektoratet for andre gang i 2017 lyser ut tilskuddsmidler til å ansettelse psykolog. Det er 28 mill. å søke på.  

Lyser ut tilskudd til psykologer i kommunene igjen!

Lyser ut tilskudd til psykologer i kommunene igjen!

10. september er ny frist for å søke midler til psykologer i kommunene. Kommuner som ikke har fått midler tidlgere og kommuner med enslige mindreårige asylsøkere, vil bli prioritert.

Helsedirektoratet har publisert 2. utlysning av tilskudd til  rekruttering av «Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene» for 2017.

88% av kommunene som allerede har ansatt psykolog rapporterer at de er fornøyde. fornøyd.

Skaff psykologer i god tid

Ordningen skal bidra til at kommunene har rekruttert psykolog ved innføring av lovkrav om psykologkompetanse fra 2020. Målet er å styrke kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet.

Søknadsfrist: 10. september til Fylkesmannen

Budsjettramme: 28 mill. kroner

Disse blir prioritert

Kommuner som ikke mottar tilskudd til formålet vil bli  prioritert. Kommuner som har asylmottak for enslige mindreårige (omsorgssenter) og kommuner som har asylmottak for asylsøkere i aldersgruppen 16-18 år og som søker om tilskudd til psykolog, har også høy prioritet. 

Lenke til søknadsskjema

Gå til Helsedirektoratet.no for å finne søknadskjema og mer informasjon om ordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Vil du vite mer?

Heftet Psykolog i kommunen - en medspiller med fagartikler og reportasjer gir nyttig bakgrunn og innsikt for kommuner som skal søke. Utforsk også temaområdet Psykologer i kommunene på Napha.no.  

 

Kommenter:

Mer om

psykologer.i.kommunene nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen