Familiehuset Villa Adler, et dialogens hus

Familiehuset Villa Adler, et dialogens hus

Psykologer i kommunene / Publisert: 18. september 2017.   Endret: 18. september 2017

Mange steder fokuserer hjelpeapparatet mest på individ. I Familiehuset Villa Adler jobber psykologene og samarbeidspartnerne deres ut fra et familie- og nettverksperspektiv.

red.huset

VILLA ADLER: Gir mange hjelp. Og det hender at det som kunne blitt barnevernssaker, ikke blir det likevel på grunn av det som skjer her. (Foto: Ellen Hoxmark/ NAPHA)

VILLA ADLER: Gir mange hjelp....
Faghefte fra NAPHA

Denne artikkelen er en del av heftet Psykolog i kommunen - en medspiller, som du kan bla i på skjerm, laste ned eller bestille. 

Tips fra Villa Adler til andre familiehus
 • Vær et kommunalt kraftsenter for psykisk helse ved å gi tilbud på universelt, selektivt og indikert nivå.
 • Ha lav terskel gjennom å være knyttet organisatorisk til helsestasjon. På familiehuset jobber jordmor og helsesøstre som kan fange opp tidlig problemutvikling i livsløp.
 • Ha fagfolk i familiehuset som jobber med minoritetshelse og tidlig kan fange opp problematikk og styrke psykisk helse gjennom familiegjenforeningssamtaler, internasjonal kvinnegruppe og foreldreveiledning.
 • Ha kompetanse på TIBIR, «Tidlig Innsats for Barn i Risiko», i familiehuset. Tilby foreldrerådgivning i barnehage og skoler for å stoppe negativ samspillsutvikling.
Familiehuset Villa Adler
 • Et kommunalt, tverrfaglig lavterskeltilbud som er organisert under helsestasjonen
 • Gir hjelp og støtte til gravide og familier som trenger det
 • Gir både individuell hjelp og gruppetilbud
 • Alle tilbudene er gratis
 • Brukere kan ta kontakt selv, eller andre kan formidle kontakt
 • Målet er å gi støtte og samtaler før problemene blir for store. Familiehuset vil hjelpe barn og foreldre i strevsomme perioder, styrke deres psykiske helse og mulighet til å mestre eget liv. Målet er å bidra til å styrke felleskap og sosiale nettverk gjennom grupper og individuell oppfølging
 • Formidler kontakt og samarbeid med andre ved behov
 • Har eksistert siden 2006

 

 

Noen av tilbudene ved Villa Adler
 • Støtte- og endringssamtaler
 • Foreldreveiledning/kurs: – Circle of Security (0–4 år) – PMTO (3–12 år) – ICDP (0–20 år) for minoritetsspråklige
 • Depresjonsmestringskurs for ungdom (14–20 år)
 • Ulike gruppetilbud, blant annet internasjonal mammagruppe, ung mammagruppe, barnegruppe for barn av foreldre med psykisk strev og/eller rusproblemer
VELKOMMEN INN: Fleksibilitet og tilgjengelighet er viktig for de som jobber ved Villa Adler.

Mer om

psykologer.i.kommunene familie.-.og.nettverksarbeid samhandling praksiseksempler reportasjer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen