Publisert: 24. november 2016.   Endret: 24. november 2016
Berit Østberg,erfaringskonsulent, (foran) og Gunnhild Bjørnes, psykisk helsearbeider (bak) i Levanger kommunene (2)

LIVREDNING OG BEDRING: -Jeg har alltid vært kjempeglad i hunder og friluftsliv, forteller erfaringskonsulent Berit Østberg (foran) som mener det er en nøkkel til bedring å sette seg nye mål. Gunnhild Bjørnes (bak) fra Levanger kommune er blant hjelperne som ser muligheter som den enkelte kan strekke seg mot.

Viktig med drømmer og mål

Viktig med drømmer og mål

Livredning spiller en rolle på flere måter for Berit Østborg. Hun er erfaringskonsulent innen psykisk helse i Levanger, og trener redningshund på fritiden.

Kompetanseutvikling og nettverk innen rus og psykisk helse i Nord-Trøndelag 2016

Nettverkssamling i Steinkjer 23.-24. november 2016.

Nettverkssamlingen er arrangert i samarbeid mellom Kompetansesenter rus Midt-Norge (Korus Midt), Mental Helse, Alle kan, KBT Midt-Norge og NAPHA.

113 deltakere fra rus- og psykisk helsearbeid i kommunene Stjørdal, Verdal, Levanger, Steinkjer, Frosta, Grong, Høylandet, Inderøy, Leksvik, Lierne, Midtre Namdal, Namdalseid, Namsos, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, samt representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner i området, og  fra kompetansesentrene.  

 

Losen i Levanger

Rehabiliteringstilbud organisert under Psykisk helse og oppfølgingstjenesten i Levanger kommune. 

For voksne over 18 år som har utfordringer innen psykisk helse/og ettervern rus, men er i en aktiv og målrettetrehabiliteringsprosess, og har behov for støtte/oppfølging i sin videre tilfriskning. Det er en forutsetning at deltakere på Losen må være motiverte for å jobbe aktivt med sine utfordringer. '

Losen samarbeider med andre kommunale tjenester, frivillige lag og foreninger.

  • Åpent to dager pr uke.
  • Det gis vedtak på tilbudet.
  • Tilbudet er gratis

 

 

DELTAKERNE i Syng deg friskere-koret har også utfordret egne grenser, satt seg mål og fulgt en drøm underveis. Her under musikalsk ledelse av Grethe Daling sang de nydelige for nettverket i Nord-Trøndelag, og dro med seg salen på et av refrengene.

Kommenter:

Mer om

brukerkunnskap erfaringskonsulenter brukermedvirkning nyheter recovery nord-trøndelag

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen