Publisert: 17. november 2017.   Endret: 17. november 2017
Lisbeth Slyngstad, rådgier i psykisk helse, team helse og omsorg, Ålesund kommune

PÅRØRENDETILBUD I ÅLESUND: Lisbeth Slyngstad er rådgiver i psykisk helse i team helse og omsorg i Ålesund kommune, som har fått pris for bredt og sammensatt tilbud til pårørende. Hun forteller engasjert det de har fått til og arbeider med. (Foto: Gunder Christophersen)

Prisbelønt for bredt tilbud til pårørende

Prisbelønt for bredt tilbud til pårørende

Ålesund kommune har et tilbud til pårørende uavhengig av diagnoser og aldersgrupper. Blant det banebrytende er arbeidet som skal være til hjelp for barn som er pårørende.

 Lisbeth Slyngstad bruker gjerne Gro Harlem Brundtlands mest kjente sitat «alt henger sammen med alt» når hun skal forklare Ålesunds tilbud til pårørende.

– Alt avhenger av alt. Alt henger sammen. Derfor er det viktig å jobbe sammen med kreftkoordinator, med SLT-koordinator og kriminalitetsforebygging, ha kampanjer mot mobbing, drive med selvmordsforebygging, rusforebyggende tiltak, ha kunnskap og åpenhet rundt psykisk helse, jobbe med foreldrestøtte og med barn som pårørende, sier Lisbeth Slyngstad.

Fikk årets pårørende pris

Mandag ble Ålesund kommune tildelt prisen Årets pårørendekommune for sitt brede og sammensatte tilbud til pårørende i helsesektoren. Over flere år er det bygd opp systemer og rutiner i Ålesund for å møte de pårørende. Prisen er opprettet i samarbeid mellom Pårørendesenteret, BarnsBeste, NAPHA, PIO, NK LMH, NKS Veiledningssenteret for pårørende i Nord-Norge og Pårørendealliansen.

Hvordan fikk de det til

Slyngstad, som er rådgiver i psykisk helse, kom tilbake til hjembyen Ålesund etter lang fartstid i psykisk helsearbeid i bydel St. Hanshaugen i Oslo. Nå sitter hun i rådmannens stab. Dermed blir pårørendearbeidet forankret i kommunens toppledelse.

– Det er en forutsetning at en har forankret dette arbeidet i ledelsen. Erfaringen fra arbeidet er at noen må holde tak i det, være pådriver og motivator. Så må vi tenke langsiktig og kontinuerlig bygge kompetanse, sier hun.

Barn som pårørende

Blant det banebrytende er tilbudet som er utviklet for barn som er pårørende.

– Vi har opprettet en ressursgruppe med 23 barneansvarlige og meg som koordinator. Vi møtes tre ganger årlig og har satt oss mål om å sette dette arbeidet i system, drive holdningsarbeid, øve på rollen som barneansvarlige og drive kompetansebygging.

Møter motstand

De møter likevel fortsatt på motstand, for det er relativt nytt at tjenestene jobber systematisk med tilbud til barn som er pårørende til foreldre med psykisk helse- og/eller rusproblemer og/eller alvorlig somatisk sykdom.

– Det kan være innvendinger som «vi jobber jo ikke med barn» og «vi kan ikke snakke med barn». Det er en slags tåke noen befinner seg i, mener Slyngstad.

Lovverk, fagdager og målsetninger

Bestemmelser om barn som pårørende kom inn i helsepersonelloven i 2010. I 2012 arrangerte kommunen i samarbeid med KoRUs to like fagdager for ansatte som møtte foreldre med ulike helseplager.

Målsetningen i dagens tilbud er å styrke ansatte til å gjennomføre samtaler med foreldre som har psykiske helseproblemer, rusproblemer eller alvorlig somatisk sykdom, for å sikre at barna får nødvendig informasjon og oppfølging. Foreldrenes rolle og åpenhet om diagnoser skal også styrkes.

Britt Toril Vartdal (sosionom)og Sigrun Asbjørnsen (psykiatrisk hjelpepleier)i Psykisk helseteam er barneansvarlige i Ålesund kommune. De skal sørge for at ansatte som møter syke foreldre skal ha øynene åpne for at det finnes barn og andre pårørende.

Kommenter:

Mer om

pårørende barn.som.pårørende nyheter møre.og.romsdal

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen