Publisert: 21. januar 2015.   Endret: 13. juni 2017
Psykologer i kommunene

PSYKOLOGER I KOMMUNENE: Flere kommuner har fått tilført viktig psykologkompetanse de siste to årene.

Dobbelt så mange psykologer

Dobbelt så mange psykologer

På to år er rekrutteringen av psykologer til kommunene gjennom Helsedirektoratets ordning doblet. Det betyr at hjelpen kommer nærmere stadig flere.

Fra inngangen til 2013 og frem til i dag har antallet psykologer rekruttert gjennom ordningen til kommunenes helse- og omsorgstjenester gått fra 130 til 270 psykologer, skriver Helsedirektoratet.no.

Etter at ordningen ble utvidet, har antallet kommuner som har ansatt psykologer steget. Mens 95 kommuner deltok i ordningen i 2013, deltar nå 165 kommuner. Dette betyr en økning på over 70%.

Psykologkompetansen skal bidra til å styrke kommunenes helse- og omsorgstjenester.

Gratis og lokalt er lettere

Det er et krav i rekrutteringsordningen at tilbudet psykologene jobber i, skal være lett tilgjengelig, gratis for brukerne, og uten henvisning. Dette er med på å senke terskelen for brukere som har behov for tilbudet.

-Det er mye lettere å snakke med en psykolog når det er et lokalt og gratis tilbud, sier Sanne Bach Skorpen, psykolog i Os kommune i Hordaland, til Helsedirektoratet.no

Flere jobber med rus

Skorpen er tilknyttet kommunens ROP-fagteam. ROP er en forkortelse for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. Mennesker med denne typen problematikk har ofte hatt vanskelig for å få hjelp i tjenesteapparatet. Som psykolog i ROP-fagteamet tilbyr Skorpen blant annet kortere samtalebehandling til både voksne ROP-pasienter og til ungdom som er i risiko for begynnende rusproblematikk.
-I noen tilfeller tilbyr jeg også hjelp over lengre tid til brukere som har komplekse traumer, sier Skorpen til Helsedirektoratet.

Rapporteringen fra kommunene viser at andelen av psykologer i denne ordningen som jobber med mennesker med rusproblematikk, er økende. 

Deler kunnskap

Mange av psykologene jobber også på tvers i systemet, og deler kunnskap.
-Systemarbeid er en god måte å bruke psykologkompetansen på, sier Skorpen, som også har arbeidet med veiledningsgrupper om traumer og andre tema for ansatte i kommunen som jobber med ROP.
Stillingene som opprettes gjennom rekrutteringstilskuddet kan brukes både innen folkehelsearbeid, forebyggende arbeid, utredning og behandling av psykisk helse- og rusmiddelproblemer samt til veiledning av andre yrkesgrupper i kommunene.

Kommenter:

Mer om

nyheter psykologer.i.kommunene

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen