Publisert: 05. november 2015.   Endret: 10. november 2015
Dr. Dora Whittuck, Clinical Psychologist og Dr. Bobby Baker, artist

MOR OG DATTER: Bobby Baker og datteren Dora Whittuck har sammen arbeidet frem utstillingen som nå vises i Stavanger Kunsthall. I liv og yrke har de lært mye av hverandre om psykisk helse og lidelse.

 

-Sett aldri en merkelapp på meg!

-Sett aldri en merkelapp på meg!

Den etablerte kunstneren Bobby Baker tegnet seg gjennom 11 år med lidelser. Nå er hun frisk og gjester Stavanger med utstillingen Bobby Baker's Diary Drawings sammen med datteren, som er utdannet klinisk psykolog. De har lært mye av hverandre.

Parallelt med en aktivt internasjonal kunstner karriere, strevde Bobby Baker i det private med alvorlige psykiske lidelser. 

-Et av de mest interessante kunstprosjektene om psykisk helse i nyere tid, sa Kristin Fjermestad, da hun introduserte Bobby Baker for fagkonferansen Schizofrenidagene.

Baker var en etablert kunstner, kjent for sin humoristiske performancekunst om det moderne dagliglivet, da alt utviklet seg til det verre for henne. Hun fikk en diagnose, som hun verken da eller senere har akseptert, men slet seg gjennom år med alvorlige psykiske lidelser.

I 1996 begynte hun å lage dagboktegninger, og gjennom 11 år tegnet og malte hun et bilde i uken.

-En turbulent og stressende periode i livet mitt, ble transformert til situasjonen min nå. I dag lever jeg rolig og avbalansert, sier Baker.

De 158 bildene i utstillingen Bobby Baker’s Diary Drawings viser kampen med egen smerte og det systemet som skulle hjelpe henne.  Boken med bildene ble kåret til «Book of the year» i 2011.

Sterk brukerstemme

-Kunstneren Bobby Baker er en viktig brukerstemme, effektfull fordi folk legger merke til henne. Publikum trenger å få et innblikk i hvordan et liv med lidelse kan være, mens fagfolk trenger å se mennesket som helhet, menneskers fulle liv, sier Lars Ravn Øhlckeres, sjefspsykolog ved BUP.

Bobby Baker er også expert of experience, og hun uttrykker kritikk av systemet, både humoristisk og direkte.  

Kritikk med snert

-Det fundamentale problemet er at vi blir merket og kategorisert, sier Baker.

Kortfilmen hun viser under foredraget gir en treffende og i salen lattervekkende karakteristikk av den typiske psykiater, psykolog og psykoanalytiker, illustrert ved prototypen av stilen på skoene de gjerne bruker.

Miniseminar mor-datter

Under konferansen holder Bobby Baker og datteren, som er klinisk psykolog, en workshop. De forteller om mor-datter forholdet og hvordan familien strevde med å bli inkludert av helsepersonellet.

-De hørte ikke på oss, forteller datteren.

Liten i systemet

Bildene viser dette på en fin måte.

-Det reflekteres for eksempel i bildene hvor liten man kan bli i et system, og at familien ikke blir tatt med i behandlingen, sier Karen Instebø. Hun er nevropsykolog og arbeider ved BUP i Stavanger.

Venner

Relasjoner er også et tema i bildene. Familien, som støttet Bobby Baker, koser seg foran peisen. Medpasientene ved klinikkene hun var innlagt på skildres med empati, og med en ironi rettet mot samfunnet og systemet.

-Here, you see two of my friends. Nutty as a fruitcake, mad, disordered, sick in the head, they are like me, and they know how life can be. Dette sa Baker med et lite smil til konferansedeltakerne under foredraget onsdag.   

Terapiprosess

Bakers tegninger er fulle av smertefulle tanker og følelser, mørke, fortvilelse, men også varme, humor og optimisme. De blir presentert i ti deler.

-Utstillingen gir et fascinerende innblikk i en terapiprosess. Det er utrolig hva som kan uttrykkes, og jeg sitter igjen med et inntrykk av henne som en oppreist kvinne med et verdig liv, sier Lene Hallsteinsen fra Modum Bad.

Utstillingen står til mandag i Stavanger kunsthall, men Bobby Baker kan du også lese mer om på Daily Life Ltd

 

STREAM OF CONCIOUSNESS: Motiv fra Boby Baker's Diary Drawings
Bobby Baker - kvinne og kunstner
  • Utdannet ved Central St Martins School of Art.
  • Har profesjonell og personlig posisjon nasjonalt og internasjonalt bade innen kunst og psykisk helse.
  • Karrieren hennes strekker seg over fire tiår.
  • Er i dag Artist Director i eget firma Daily Life Ltd.  
  • Har mottatt Wellcome Arts Awards
  • Fikk Honorary Doctorate ved Queen Mary University, London i 2011.
  • Under Schizofrenidagene 2015 holdt hun foredraget «Bobby Baker’s Diary Drawings; Mental illness and me» og holdt utstilling i Stavanger Kunsthall.

Kommenter:

Mer om

kunst.og.kultur schizofrenidagene brukermedvirkning nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen