Publisert: 29. februar 2016.   Endret: 01. mars 2016
Målfrid Frahm Jensen

ÅPENHET OM PSYKISK HELSEVERN: -Å stille kritiske spørsmål, diskutere uenighet og få til debatt, er viktig fordi det gir rom for refleksjon. Faren ved å gå i et system, er at en fortsetter i samme spor uten å reflektere, sier vinner av ytringsfrihetsprisen innen psykisk helsevern 2015, Målfrid Frahm Jensen.

Ytringsfrihetspris til modig stemme

Ytringsfrihetspris til modig stemme

Måfrid J. Frahm Jensen er tildelt ytringsfrihetsprisen innen psykisk helsevern 2015 for sin kamp for ytringsfrihet og bedring av pasienters rettigheter!

– Det betyr mye for meg å få prisen, sier Målfrid J. Frahm Jensen. 

I mai 2015 sa hun opp sin stilling som erfaringskonsulent ved Stavanger Universitetssykehus etter at hun fikk en underskriftskampanje mot seg ved arbeidsplassen. Dette skjedde i kjølevannet av at hun hadde ytret seg kritisk til Stavanger Aftenblad om tvangsbruk ved sykehuset. Frahm Jensen er utdannet hjelpepleier, har egen erfaring som pårørende og bruker av psykiske helsetjenster, og hun har vært engasjert i psykisk helsefeltet siden 1990.

Da jeg ble ansatt som erfaringskonsulent ved psykiatrisk divisjon i Helse Stavanger hadde jeg allerede en stemme i media. I intervjurunden ga jeg beskjed om at jeg ikke ville ansettes for å knebles, og jeg opprettetholdt retten til å ytre meg offentlig, ikke bare som meg, men også som erfaringskonsulent, forteller Frahm Jensen.

I dag, 29. mars ble hun tildelt «Prisen til fremme av ytringsfrihet innen psykisk helsevern 2015» for sin innsats for åpenhet og pasientrettigheter i en årrekke. Prisen ble delt ut under Skuddårsseminaret ved Høgskolen i Sørøst-Norge i Drammen.

Uredd forkjemper

– Målfrid J. Frahm Jensen har gjennom mange år vært en viktig og uredd forkjemper for bedring av pasienters rettigheter i psykisk helsevern. Årets prisvinner kjemper like formålsrettet og kompromissløst for prinsipielle saker som for enkeltmennesker. Hun ytrer seg prinsipielt uten å skjele til konsekvensene dette kan få for egen person, sier professor Bengt Karlsson ved Høgskolen i Sørøst-Norge og styreleder i stiftelsen som deler ut prisen.

Hvert år deler den uavhengige frittstående stiftelsen ut prisen til fremme av ytringsfrihet innen psykisk helsevern. Den kan gå til personer, institusjoner eller organisasjoner som aktualiserer retten til fri ytring og betingelsene for dette innen psykisk helsevern. Prisvinnerne bør også ha pekt på forslag til endringer som kan ivareta en grunnleggende respekt for mennesket, dets integritet og rett til ytring, medbestemmelse og deltakelse i behandlingssamarbeidet.  

Hjerte for pasienter og pårørende

-Mange pasienter opplever å bli fratatt pc og kontakt med omverdenen av behandlingsmessige årsaker, men uten å få vite hva de behandlingsmessige årsakene dreier seg om, sier Frahm Jensen.

Dette vitner om en type taushet i behandlingssamarbeidet, og er noe Frahm Jensen vil til livs. Hun strekker seg langt for å hjelpe pasienter og pårørende. -Jeg hadde gjort det igjen, sier hun til Erfaringskompetanse.no i dag.

– Det var tøft å si opp jobben, men jeg ville ikke knebles i forhold til media. De psykiske og fysiske belastningene etter at jeg varslet, bidro også til oppsigelsen, forteller Frahm Jensen.

Får støtte

På Napha.no skrev erfaringskonsulent Astrid Weber kronikken Uakseptabel underskriftaksjon! på vegne av mange til støtte for Frahm Jensen. I august 2015 fikk Frahm Jensen Tabuprisen, som deles ut av Rådet for psykisk helse. Helsevarsler har fått pris, skriver Stavanger Aftenblad i dag.

Napha.no har så vidt fått tak i dagens prisvinner på telefonen. Facebook siden hennes flommer over av gratulasjoner og SMS'ene tikker inn. Selv legger hun mest vekt på at prisen i seg selv setter ytringsfrihet på dagsorden.

– Dette betyr økt fokus på ytringsfrihet i helsetjenestene, og den minner om at vi også har en plikt til å varsle når noe er galt, mener hun.

– Farlig med lukkete dører

Frahm Jensen sier at hun ikke angriper noen yrkesgrupper, men system og menneskefeil. Det hun håper, er at prisen kan sette fokus på ytringsfriheten som alle helseansatte har, ikke bare erfaringskonsulenter og pasienter. Det vil kunne åpne for viktig debatt, mener hun:

 -Ytringsfrihetsprisen kan sette søkelyset på hva som skjer, men som ikke bør skje når man varsler tilsynsmyndighetene om forhold som kan gå ut over pasientsikkerheten. Den kan også bidra til å sette søkelys på hvor lukket psykiatrien egentlig er. Lukkede dører og et lukket system er farlig, sier hun.

Gir halvparten videre

Halvparten av prispengene vil hun gi til Byprestene i Sandnes.

– De gjør så mye godt arbeid for dem som går gatelangs med rusmiddelavhengighet. Når det gjelder psykisk helse, er det slik at de med rusproblemer ofte får et dårligere tilbud enn andre, sier Frahm Jensen.

Dermed har prisvinneren igjen brukt det viktige kritiske blikket og ytret seg. Hun har også blogget for Sykepleien nylig. Målfrid Frahm Jensen også er forfatter av både skjønnlitteratur og faglitteratur. I 2016 feirer hun 15-årsjubilium som lyriker. Stemmen hennes klinger. Modig!

Les på Napha.no om tidligere prisvinnere:

2014: Lise Johannesen Øwre og Espen Øwre 

2013: Siv Helen Rydheim

2012: Berit Bryn-Jensen

2011: Trond Aarre og Hvite Ørn v/ Jan Magne Sørensen

 

 

 

VERDT Å KJEMPE FOR: -Mange får god psykisk helsehjelp, men fortsatt blir mange utsatt for krenkende behandling. Om alt var så bra, hvorfor kontakter folk meg fortsatt med vonde historier fra psykiatrien som har skjedd for bare noen uker siden? spør Målfrid Frahm Jensen (FOTO: Elin Svilaas).
Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern

Historien viser at mennesker har blitt, og fortsatt blir, utsatt for krenkende og uverdig behandling innen psykisk helsevern, hvor også retten til den frie ytring og grunnleggende menneskerettigheter settes til side.

  • har til hensikt å rette oppmerksomheten mot, og bidra til å sikre vilkårene for, den frie ytring på et bredt grunnlag.
  • vinneren bør ha pekt på forslag til endringer som kan ivareta en grunnleggende respekt for mennesket, dets integritet og rett til ytring, medbestemmelse og deltakelse i behandlingssamarbeidet.
  • Prisen deles ut til en person, institusjon eller organisasjon som har utmerket seg i den forbindelse.
  • Prisen er på kr. 10 000 deles ut årlig.
  • Første gang utdelt i 2002
  • Deles ut av en uavhengig, frittstående, ideell stiftelse.

 

Kommenter:

Mer om

tvang.og.makt erfaringskonsulent brukermedvirkning pårørende nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen