Publisert: 03. mai 2016.   Endret: 03. mai 2016
Kompetanseplan psykisk helsk helse og rus Trondheim kommune

LEGGER KOMPETANSEPLAN: Ved Trondheim kommunes enhet for psykisk helse og rus registrerer de ansatte kompetanse og behov. Formålet er oversikt og videreutvikling.

 

Tilbyr ansatte kurs og etterutdanning

Tilbyr ansatte kurs og etterutdanning

-Vi har godt faglig miljø og et variert tjenestetilbud som gjør det attraktivt å jobbe hos oss, mener faglederne Jan Omvik og Kåre Rønnes. Enhet for psykisk helse og rus i Trondheim kommune arbeider bevisst med kompetanseutvikling.

- Tjenestene skal være kunnskapsbaserte og holde høy faglig kvalitet. Dette sikrer vi ved å tilby ansatte etterutdanninger, og deltakelse på aktuelle kurs og konferanser i tråd med enhetens kompetanseplan, sier  Jan Omvik og Kåre Rønnes, fagledere i Trondheim kommune.

Enhet for psykisk helse og rus er en del av helse- og velferdstilbudet til befolkningen i Trondheim kommune. I praksiseksemplet Bredt spekter av tjenestetilbud i Trondheim kommune gir vi en nærmere beskrivelse av enhetens varierte tilbud til mennesker med psykisk helse og- eller rusproblemer, uansett alvorlighetsgrad. Kompetanseplanen de har er verdt å løfte frem.

Høy faglig kvalitet

De to faglederne er en del av lederteamet i enheten, som består av omlag 100 stillinger. De ansatte har ulike typer grunnutdanninger. Her jobber sykepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, ergoterapeuter, vernepleiere, psykologer og hjelpepleiere. I tillegg har de aller fleste en eller flere videreutdanninger. En stor andel har videreutdanning i psykisk helse og rus. Mange har erfaring fra spesialisthelsetjenesten innenfor psykisk helsevern og/eller rusfeltet.

I for ble enheten styrket med to psykologstillinger som har en 3-delt funksjon mellom veiledning, klinisk arbeid (i mestringstilbudet) og strategiplanlegging.

Attraktivt å jobbe i kommunen

-Når stillinger utlyses hos oss får vi typisk mange godt kvalifiserte søkere, også fra spesialisthelsetjenesten. Dette mener de beror på gode arbeidsbetingelser, høyt faglig arbeidsmiljø, og varierte arbeidsoppgaver. Det er blitt attraktivt å jobbe i kommunen! sier Omvik og Rønnes. 

Enheten preges av en god tone og uhøytidelig atmosfære blant medarbeiderne; latteren sitter løst. Samtidig som det er rom for faglige diskusjoner, innspill og uenighet.

Registrerer kompetanse

For at enheten skal holde seg faglig oppdatert i en travel arbeidshverdag, er kompetanseutvikling satt i system, og to ansatte utgjør en gruppe som jobber spesielt med kompetanseoversikt og -planlegging, bl.a har de ansvar for å gjennomføre en årlig questback-registrering.

I registreringen skal de ansatte for eksempel score seg selv i forhold til kunnskap om lovverk, retningslinjer, veiledere og egen organisasjon; om de har erfaringskompetanse, veiledningskompetanse, anvendelse av metodikk, nettverk og gruppetiltak m.m.  

-Slik får vi oversikt over hva hver enkelt har av kompetanse, samt hver enkelts eventuelle kompetanseløft siste år. Samtidig gir det god oversikt over enhetens totale kompetanse, samt oversikt over hvilken kompetanse vi eventuelt må tilegne oss for å løse samfunnsoppdraget vårt, forteller Omvik og Rønnes.

Oversikt og videreutvikling

Resultatene fra registreringen drøftes med lederteamet, og deretter legges en plan/strategi for videre kompetanseutvikling. De siste to årene har enheten hatt spesifikt kompetanseløft innenfor samtalemetoden Motiverende intervju (MI),  kartleggingsverktøyet EuropASI og terapiformen kognitiv terapi.

- Det har så langt vært positive tilbakemeldinger fra de ansatte på denne type registrering, sier faglederne.

Videre gjennomføres månedlige samlinger for hele enheten med to-tre timers faglig innhold. Eksterne forelesere blir leid inn. Første halvdel av 2016 har de for eksempel hatt fokus på personlighetsforstyrrelser.

Alt dette til sammen gir et samlet kompetanseløft i enheten.

Holder seg oppdatert med NAPHA

I tillegg har den enkelte et ansvar for å holde seg faglig oppdatert.

-Mange av våre medarbeidere holder seg også oppdatert via Naphas nettsider, der vi finner mange gode artikler og videosnutter som er svært informative. Noen av oss har også vært på konferanser i Naphas regi, forteller de to faglederne.

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhet for psykisk helse og rus i Trondheim kommune:
  • Enheten er en del av helse- og velferdstilbudet til befolkningen i Trondheim kommune
  • Enheten har cirka 70 stillinger, og de ansatte har høy kompetanse innen psykisk helsearbeid
  • Enheten har tilbud til mennesker med psykiske plager og lidelser eller rusproblematikk, uansett alvorlighetsgrad
  • Tjenestene innbefatter blant annet oppfølging, gruppebehandling, undervisning og lavterskelsamtaler med psykolog, samt  ambulant tjeneste som tilbyr rask psykisk helsehjelp på kveld og helg
  • Enheten har kontakt med cirka 1 800 brukere pr. år
FAGLEDERE MED KOMPETANSEPLAN: Jan Omvik og Kåre Rønnes, enhet for psyksik helse og rus, Trondheim kommune.

Kommenter:

Mer om

psykisk.helsearbeid.som.fag.og.praksisfelt kompetanseutvikling faglig.kvalitet praksiseksempler trøndelag

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen