Publisert: 16. september 2016.   Endret: 06. oktober 2016
Trond Asmussen, prosjektleder for Rask psykisk helsehjelp og faglig rådgiver i NAPHA

Faglig rådgiver i NAPHA, Trond Asmussen, håper mange kommer til konferansen om Rask psykisk helsehjelp i Oslo 26. oktober. FOTO: Roald Lund Fleiner/napha.no arkiv.

Sannhetens øyeblikk for Rask psykisk helsehjelp

Sannhetens øyeblikk for Rask psykisk helsehjelp

26. oktober presenterer Helsedirektoratet en evalueringsrapport for pilotprosjektet Rask psykisk helsehjelp, på en nasjonal konferanse i Oslo.

Rapporten vil, sammen med brukere og ansattes erfaringer, gi et kunnskapsbasert svar på om de norske pilotene i prosjektet Rask psykisk helsehjelp gir et godt kommunalt behandlingstilbud til mennesker med mild og moderat angst og depresjon.

Bakgrunn

I snart fire år har prosjektet prøvd ut en norsk versjon av det engelske IAPT. I England ble prosjektet en stor suksess, og er innført som et nasjonalt tilgjengelig behandlingstilbud for mennesker med mild og moderat angst og depresjon. 

Formålet med konferansen

Formålet med konferansen er å legge til rette for videre satsing på virksomme psykiske helsetjenester i kommunene. Det bidrar til å unngå at problem og sykdom oppstår og utvikles. Helsedirektoratet ønsker å inspirere kommunene til å bygge opp gode og virksomme tjenester til personer med milde og moderate psykiske helseproblemer. 

  • Du finner program og melder deg på her

Unikt møtepunkt 

Politikere, kommunale beslutningstakere og fagmiljø har på konferansen en unik mulighet til å møte sentral faglig og politisk ledelse, brukere av tjenesten og ansatte i piloter. Konferansen er en enestående mulighet til å få vite mer og møte andre sentrale aktører og beslutningstakere, og bli mer kjent med et nytt kommunalt behandlingstilbud for angst og depresjon,  Rask psykisk helsehjelp.

Forskning på Rask psykisk helsehjelp

23 piloter gir i dag et kommunalt tverrfaglig behandlingstilbud i Norge. De 12 første er med i evalueringen. Det arbeides også med en RCT-studie (Randomisert kontrollert studie) av to piloter: Kristiansand og Sandnes, som vil foreligge i 2017. Både evalueringen og RCT-studien utføres av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra Helsedirektoratet. Foreløpige resultater fra evalueringen presentert av Folkehelseinstituttet, har vært svært lovende.

Folkehelse i norske kommuner

Angst og depresjonslidelser utgjør sammen med ruslidelser de vanligste psykiske lidelsene i befolkningen, og har betydelige konsekvenser for den enkelte, familien og samfunnet. Norske kommuner har et lovpålagt ansvar for å kartlegge, utrede og tilby behandling til personer med mild og moderat angst og depresjon.

Mennesker med angst og depresjon representerer en stor gruppe, som står uten et godt behandlingstilbud i kommunene i dag.  Hjelp til denne gruppen, der mange er unge, representerer under 10 prosent av kommunenes satsing på psykisk helsearbeid. Andel brukere med et behov som ikke får et behandlingstilbud er anslått til 50 prosent i Norge.

Rask psykisk helsehjelp gir et lavterskeltilbud der folk bor. Det er gratis, uten ventetid eller krav til henvisning. Pilotprosjektet  har høstet verdifulle erfaringer med så vel å drive behandling av angst og depresjon, som det å implementere en ny type tjeneste i kommunene.

Stort behandlingspotensiale

Psykiske lidelser er den viktigste årsak til sosial utstøting: Hvert femte sykefravær, hver fjerde innvilgede uføreytelse og hver tredje søknad om sosialhjelp (nasjonale tall NAV). Samlet er det årsaken til flest tapte år i arbeidslivet. Dette viser hvor viktig gode psykiske helsetjenester er for alle enkeltindividene som trenger hjelp, men også for samfunnet som helhet

Virksomme og lett tilgjengelige behandlingstilbud for personer med lettere og moderate psykiske problemer, som Rask Psykisk Helsehjelp, kan gi stor effekt både for den enkelte og for samfunnet. Rask psykisk helsehjelp må også ses som del av en satsing på arbeid og psykisk helse i Norge.

Rask psykisk helsehjelp har et stort behandlingspotensiale for mennesker med mild og moderat angst og depresjon i Norge. De trenger tilgjengelig kompetanse, kostnadseffektive tjenester og kunnskapsbaserte tjenester der de bor.

Delta på konferansen, få kunnskap om RPH virker, og hør hva politiske myndigheter nå tenker videre i forhold til også å satse på Rask psykisk helsehjelp.

Kommenter:

Mer om

rask.psykisk.helsehjelp konferanse forskningsrapport behandling.i.psykisk.helsearbeid nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen