Publisert: 14. september 2016.   Endret: 14. september 2016
Tor-Levin, Hofgaard, leder i Psykologforeningen

PÅ SEMINAR FOR FYLKESMENN OG KOMPETANSEMILJØ: -Psykologene bør plasseres slik at de kan være en ressurs for alle de ulike tjenestene. Det er i det tverrfaglige samarbeidet kommunene får best nytte av psykologkompetansen, sier Tor-Levin Hofgaard.

Slik trekker du psykologer til kommunen

Slik trekker du psykologer til kommunen

-Sørg for at psykologen ikke plasseres på et kontor for å jobbe alene! Psykologforeningens leder kommer med 10 råd som kan gjøre det lettere å få ansatt psykologer i kommunene.

- Psykologene bør fra dag en inn i teamet og jobbe i tverrfaglig samarbeid i kommunene! 

Det sa Tor Levin Hofgaard, leder i Psykologforeningen, da han holdt innlegg på arbeidsseminar for Fylkesmenn og kompetansentre innen rus- og psykisk helsefeltet på Gardermoen i dag, 14. September, 2016.

Hva Fylkesmannen og kommunene bør tilby

Hofgaard representerer 90 % av alle landets rundt 9000 psykologer. Fortsatt jobber en svært liten andel av dem i kommunene, mens de fleste er ansatt andre steder, for eksempel i spesialisthelsetjenesten. Fra 2016 har Fylkesmannen i de enkelte fylkene overtatt forvaltningen av tilskuddordningen knyttet til satsingen Psykologer i kommunene fra Helsedirektoratet.

-Evalueringsrapporten om de modellene som ble prøvd ut i kommunene, viste blant annet at psykologene som ble samlokalisert med fastlegene, gjerne utviklet et godt samarbeid der, men ble sittende å jobbe individuelt med pasienter i terapi på kontoret. Tvert i mot, bør psykologene plasseres slik at han eller hun kan komme alle kommunens tjenester til nytte, sa Hofgaard.

1. La psykologen være del av et team

Tor-Levin Hofgaard anbefaler kommunene å legge til rette for at psykologene kommer inn i teamarbeid.

-Jeg liker teamtenkningen i primærhelsemeldingen, altså «en dør inn» – der alle kommunens kjernetjenester samhandler i en tverrfaglig teamorganisering der alle kjenner hverandre. Det at sosionomer, psykologer, leger og sykepleiere klarer å tenke helhetlig for å finne løsninger, er viktig. Det er slik kommunene får nytte av psykologkompetansen, sier han til napha.no.

2. La psykologen jobbe forebyggende

-Psykologer i kommunen bør ikke minst jobbe med drivkreftene, det vil si alt det som skaper psykiske problemer.

Tor-Levin Hofgaard anbefaler Fylkesmennene å lese Psykisk helse i alt vi gjør - men hvordan? , en veileder i psykologisk folkehelsearbeid, som Psykologforeningen har utgitt. Denne veilederen gir nyttig bakgrunnskunnskap for alle som tenker på å søke etter og på å forberede teamet som allerede jobber i kommunen på godt og interessant samarbeid med psykologene.

3. Føle seg velkommen

-Ønsk psykologene velkommen! Gi teamet som allerede jobber i kommunen en introduksjon om hva psykologen skal jobbe med, sier Hofgaard.

4. La psykologstudenter ha praksis i kommunen

-Å tilby psykologistudenter praksisplass i kommunen er lurt. Det er et første skritt for å tiltrekke seg kompetansen. Det er også en måte å påvirke universitetene på, slik at de innretter utdanningen mer mot arbeid i kommunene, sier Hofgaard.

5. Tydelige roller og oppgaver

-Gi psykologene tydelige roller og oppgaver. Helsedirektoratet peker på mange områder der psykologkompetansen er viktig, men pass på å ikke legge alle disse funksjonene på en og samme person, råder Hofgaard.

6. Tenk utradisjonelt

Hofgaard oppfordrer også til å trekke psykologen inn i arbeid som ikke tradisjonelt forbindes med yrkesgruppen.

-Få tenker på at psykologer kan nyttige i arbeidet med å planlegge en barnehage, men det kan de!

7.  Tilby videreutdanning

Mange frykter at psykologene som rekrutteres vil slutte igjen, eller at de vil kreve å få spesialisere seg. Hofgaard råder kommunen nettopp til å stimulere til videreutdanning og etterutdanning.

-I Psykologforeningens utdanningsportefølje finnes spesialisering innrettet spesielt for psykologers arbeid i kommunen. (LENKE)

8. Tilby veiledning

Psykologene har også selv nytte og behov for veiledning i arbeidet.

-For at psykologene skal komme til kommunen, og bli der, er det lurt å tilby veiledning, mener Hofgaard.

9. Nettverk viktigst

-Du klarer ikke å rekruttere og beholde en psykolog, dersom ikke psykologen får muligheten til å være en del et faglig nettverk. Betydningen av faglig kontakt - og utviklingsmuligheter - gjør derfor nettverk til noe av det viktigste du kan tilby en psykolog, sier Hofgaard.

10. Gjøre en forskjell

-Lønn kommer med, men er ikke det viktigste. Hvis du får frem budskapet om at psykologen (e) skal bidra til å skape en bedre kommune for alle, så er dette noe jeg tror mange psykologer vil tenne på, sier Hofgaard.

Muligheten til å gjøre en forskjell kan altså være et bedre lokkemiddel enn å friste med spektakulær natur og fallskjermhopp.

 

Kommenter:

Mer om

psykologer.i.kommunene nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen