Publisert: 15. september 2016.   Endret: 15. september 2016
På arbeidssemingar -Helsedirektoratet, NAPHA og Fylkesmannen i Vest-Agder

VEIEN VIDERE FOR PSYKOLOGER I KOMMUNENE: NAPHAs prosjektgruppe i Helsedirektoratets satsing Psykologer i kommunene inviterte til drøfting av Fylkesmannens rolle fremover. Her sammen med Helsedirektoratets og Fylkesmannen i Vest-Agders representanter. F.v.:Jannicke Leknes (Helsedirektoratet), Lisbeth Christensen (NAPHA), Tove Elisabeth Johnsen (Fylkesmannen i Vest-Agder), Ellen Margrethe Hoxmark (NAPHA), Kristin Augenie Randi Trane (NAPHA) og Kjetil Orrem (NAPHA). FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen/NAPHA.

 

Kommunene skal få best mulig utbytte av psykologene

Kommunene skal få best mulig utbytte av psykologene

Hvordan bruke psykologene best mulig i hver enkelt kommune? Og hvordan kan Fylkesmannen følge opp satsingen i sitt fylke? Disse spørsmålene drøftes arbeidsseminar for Fylkesmenn og kompetansesentre i dag.

Fra 2016 har Fylkesmannen i de enkelte fylkene overtatt forvaltningen av tilskuddordningen knyttet til satsingen Psykologer i kommunene fra Helsedirektoratet. Med dette følger også ansvaret for faglig oppfølging for psykologene. Det siste innebærer kompetanseutvikling og nettverksbygging, som NAPHA og Psykologforeningen har hatt et ansvar for å bidra til inntil i år.

-Hovedpoenget i dag er å diskutere hvordan de ulike fylkene har løst denne oppgaven. Hva er en hensiktsmessig måte å bruke psykologene i kommunene? Hvilken rolle skal de ha? Og hvordan blir de en best mulig ressurs i fylkene? sier Kjetil Orrem, faglig rådgiver i NAPHA. 

Hva bør psykologene kunne?

Fra 2020 blir det også lovpålagt at kommunene skal ha ansatt psykolog.Under arbeidsseminaret på Gardermoen 14.-15. September blir også eksempler på hvordan ulike psykologkompetansen er hentet inn og brukt konstruktivt i de ulike kommunene.

-Dermed kan det være hensiktsmessig å drøfte nå i forkant. Hvordan få inn de best egnete psykologene? Hva slags erfaring må psykologer i kommunen ha, og hva slags tankegods bør de ha med seg inn i arbeidet? sier Orrem.

Det er rundt 9000 psykologer i Norge, og flere av disse bør komme kommunene til gode, menteTor-Levin Hofgaard, leder i Psykologforeningen. I sitt innlegg kom han med anbefalinger og råd om hvordan trekke psykologer til stillinger i kommunene

Eksempler på hvordan psykologkompetanse er hentet inn og brukt konstruktivt i de ulike kommunene, blir også presentert i løpet av seminaret.

-Viktig å avgrense psykologens rolle 

Ellen Hoxmark, faglig rådgiver i NAPHA, sier det er viktig at kommunene avgrenser psykologenes rolle. Kommunestørrelse, antall psykologer og psykologens plassering påvirker psykologens handlingsrom, og kommunen må bestemme seg for hvilke målgrupper psykologen skal jobbe med.

-Hvis psykologen skal jobbe med ALLE, kan hun kanskje bare jobbe med veiledning. Men, hvis kommunen avgrenser til at psykologen for eksempel skal jobbe med flyktningbarn, blir det mulig å jobbe mer direkte med det enkelte barn, sier Hoxmark.

Hvem og hvordan henvisningene til psykolog foregår, er også valg som avgrenser rollen.

-Noen steder er det helsesøster som henviser videre til psykologen, mens i andre kommuner har vi sett at psykologen f.eks. jobber ved familiehus med lav terskel.

-Hva er anbefalt?

-Nei, det kommer an på kommunen, det er poenget. Det er kommunen som må bestemme seg for type avgrensning, sier Hoxmark.

Faglig samarbeid er avgjørende

Cathrine Hunstad-Ulriksen er psykolog i Bodø kommune, som har ansatt fem psykologer som til sammen dekker aldersspennet barn, ungdom og voksnes psykiske helse. Hun trekker frem det hun mener er suksesskriterier:

  • Faste stillinger
  • Samlokalisering av psykologene
  • Prioritere og synligjøre systemarbeidet
  • Forankring i kommunens ledelse og planverk
  • Faglige nettverk – nasjonalt, regionalt og lokalt

-Det er avgjørende å ha gode kontaktpunkter i andre regioner, og også å ha et nettverk nasjonalt, er viktig for oss psykologer for å bli i kommunen, sier Hunstad-Ulriksen.

Hvordan Fylkesmannen og kompetansesentrene kan følge dette opp, er derfor viktig å diskutere.

-Oppgavene i kommunen er mer uforutsigbare enn i spesialisthelsetjenesten, og det er en spennende jobb der det er mulig å få til mye. Dette er drømmejobben, men det er en utfordrende drømmejobb, trekker Hunstad-Ulriksen frem.

Faglige nettverk og tverrfaglig samarbeid var også blant det viktigste Tor-Levin Hofgaard la vekt på i sitt innlegg.

I løpet av seminaret var det også innlegg fra Birgit Valla, psykologspesialist og leder for Stangehjelpa, Morten Grøvli, avdelingssjef i BUP, Ahus.

I dag 15.september drøfter representantene for Fylkesmannen og kompetansesentrene veien videre.

 

 

Psykologer i kommunene: 14.-15. September, 2016

Representanter fra Fylkesmannen i alle fylker, med unntak av to, deltar på arbeidsseminaret på Gardermoen. I tillegg deltar representanter fra de regionale kompetansesentrene på rus- og psykisk helsefeltet.

Kommenter:

Mer om

psykologer.i.kommunene nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen