Publisert: 21. oktober 2016.   Endret: 21. oktober 2016
Bekymret gutt

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Barneansvarlige i kommunene kan bli lovpålagt

Barneansvarlige i kommunene kan bli lovpålagt

Regjeringen vurderer om det skal bli en plikt for kommunene å ha egne barneansvarlige for å ivareta barn av foreldre med psykiske, rusrelaterte eller andre helseproblemer.

-Dette blir spennende, og min oppfordring til kommunene er å se nærmere på denne måten å organisere arbeidet opp mot barn som er pårørende. Selv om kommunene ikke har denne plikten nå, har de uansett en plikt til å ivareta disse barna, sier NAPHA-rådgiver Kristin Trane.

-Gode erfaringer

Det er gjennom Opptrappingsplanen for rusfeltet at regjeringen trekker frem barn som pårørende som et viktig område å satse på. I løpet av planperioden 2016-2020 vil regjeringen vurdere om helse- og omsorgstjenestene i kommunen skal ha barneansvarlig, og om en plikt bør innføres. Barneansvarlige skal ha et særlig ansvar for at barn som er pårørende ivaretas. Spesialisthelsetjenesten har allerede en plikt til å ha egne barneansvarlige.

En multisenterstudie ledet av professor Torleif Ruud viste at både barneansvarlige selv og andre ansatte i spesialisthelsetjenestene var samstemte i at de barneansvarlige gjorde en viktig jobb for barn som er pårørende.

-Det er ingen grunn til å tenke at ikke det skal bli slik i kommunene også. Allerede har en del kommuner organisert tjenestene sine med egne barneansvarlige i voksentjenestene. Flere har gode erfaringer med dette, sier NAPHA-rådgiver Kristin Trane.

Anbefales av BarnsBeste

Også BarnsBeste anbefaler norske kommuner å ha barneansvaret som en definert oppgave.

-Ved å ha barneansvaret som en definert oppgave vil kommunene lettere få en oversikt som vil være et gode både for de familiene som har behov for det og for samarbeidende personell, uttalte leder i BarnsBeste, Siri Gjesdal, til napha.no tidligere i år.

NAPHA-rådgiver Kristin Trane.

Kommenter:

Mer om

nyheter barn.som.pårørende barn.og.unge

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen