Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 9

Siste nytt

Silla Mørch Sievers i INSP! Roskilde, på konferanse i Oslo
Samlingssted for befolkningen hjelper unge med psykiske helseproblemer Psykisk helsetjenesten for unge har koblet seg på en felles møtearena for byens befolkning, med 1000 besøk ukentlig, i Roskilde i Danmark.
Johanna Gustafsson
-Arbeidsgivere preges av mediene som folk flest -Arbeidsgivere preges av mediene og samfunnsdebattens bilde av mennesker med psykiske helseproblemer. Direkte kontakt med dem er derfor ofte veien inn, sier forsker Johanna Gustafsson.
Christopher Prinz
-Norge må ta tøffere beslutninger innen helse og arbeid -Norge og de nordiske landene må tørre å erstatte tjenester og systemer som ikke fungerer med det som fungerer bedre, mener seniorøkonom Christopher Prinz i OECD.
Ingrid Bruun (t.v.) og Kristin Sveaas
Hjelper ungdom før problemene vokser seg store Med nettsiden Ung i Lier og én dør inn til psykisk helse- og rustjenester for unge i alderen 13-26 år, ønsker Ungdomshjelpa i Lier å fange opp unge tidlig og ta tak i ressursene deres.
Anniken Hauglie
Arbeidsministeren løfter frem IPS og Rask psykisk helsehjelp Lavterskeltilbud som Rask psykisk helsehjelp, jobbtiltaket Individuell jobbstøtte (IPS), samt helsefremmende tiltak i skolen og aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere, er veien å gå for å få flere unge med psykiske helseproblemer ut i arbeid og aktivitet, mener arbeidsminister Anniken Hauglie.
Pernille Due
Norsk og grønlandsk ungdom mest fornøyd med livet Mens stadig flere unge i Norge og på Grønland er tilfredse med livet, går utviklingen motsatt vei i Sverige, Danmark, Finland og Island, viser dansk forskning.
Dagfinn Høybråten
-Norden skal være det beste stedet i verden for barn og unge -Det er vår visjon. Samtidig viser ny forskning at en av fem danske kvinner mellom 15 og 24 år har vurdert å ta sitt eget liv, sier generalsekretær i nordisk ministerråd, Dagfinn Høybråten.
Erna Solberg
-Psykiske helseproblemer blant unge en av de største helseutfordringene -Psykisk helse har på mange måter vært et forsømt område i vårt folkehelsearbeid, sier statsminister Erna Solberg.

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

jente opp ned
Barneansvarlige gjør en forskjell Ansatte med spesifikt ansvar for at barn av foreldre med psykiske helseproblemer blir ivaretatt, gjør en viktig jobb. De er både ildsjeler og vaktbikkjer.
Falkeblikk på samtalene  - øye ser gjennom hull i papir
Et falkeblikk på samtalene i psykisk helsetjeneste Det vi forteller hverandre i løpet av arbeidsdagen bidrar til å forme vår praksis. Tar vi samtalene og historiefortellingen på alvor? Vi bør stoppe opp og lære.
Fredrik Hansen og Bibi Hj.Schjødt, begge psykologeri Bergen
Arbeider på systemnivå for innbyggernes psykiske helse Psykologene Fredrik Hansen og Bibi Hj. Schjødt er ansatt for å jobbe med helse- og omsorgstjenester på et overordnet nivå i kommunen. De må kunne mye om kommunens tjenester og praksis.