Publisert: 10. august 2017.   Endret: 11. desember 2019
Ellen Hoxmark portrett

FOLKEHELSE: NAPHA-leder Ellen Margrethe Hoxmark har vært med på å lage veiledningsmateriellet. Hun mener forebygging av selvskading og selvmord er en viktig del av folkehelsearbeidet. FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen/napha.no arkiv.

Nye råd for å forebygge selvskading og selvmord

Nye råd for å forebygge selvskading og selvmord

Arenaer utenfor helsetjenestene fremheves i ny veileder, som skal hjelpe kommunene med å forebygge selvskading og selvmord.

-Helhetlig oppfølging krever godt samarbeid internt i kommunen og mellom kommune og spesialisthelsetjenesten. Personer som har vært innlagt etter selvmordsforsøk har en klart forhøyet risiko for nye selvmordsforsøk, særlig den første tiden etter utskrivning. Det må være avklart hvor ansvaret for oppfølging ligger, sier avdelingsdirektør Anette Mjelde i Helsedirektoratet

-Kommunen viktig arena

I samarbeid med NAPHA og flere andre kompetansemiljøer har direktoratet utarbeidet  nytt veiledende materiell, om hvordan kommunene kan planlegge og etablere et helhetlig og godt tilbud for forebygging og oppfølging av selvskading og selvmord.

-Undersøkelser tyder på at 50-80 prosent av de som dør ved selvmord har vært i kontakt med fastlege, eller andre deler av helsetjenesten, året før de dør. Dette viser at tjenestene i kommunen er en viktig arena for å oppdage selvmordsfare tidlig, sier Mjelde til direktoratets nettside.

Mye man kan gjøre

Blant viktige faktorer i forebyggingen fremheves:

  • Kampanjer og arrangementer for større åpenhet om psykisk helse i lokalsamfunn.
  • Å skape arenaer for tilhørighet og samhold. 
  • At skolen får og sprer kunnskap om psykisk helse. 
  • Arbeid mot mobbing.
  • Ansvarlig medieomtale.
  • Kunnskap om sosiale mediers påvirkning, blant ressurspersoner som foreldre, lærere, helsesøstre, psykologer og fastleger.
  • Betydningen av å ha en jobb. 
  • Begrense tilgang til metoder for å ta selvmord, som sikring av broer.

-Viktig del av folkehelsearbeidet

-Forebygging av selvskading og selvmord er en viktig del av folkehelsearbeidet. Viktige arenaer for å fremme psykisk helse og forebygge psykiske lidelser er utenfor helsetjenestene. Lavterskel møteplasser som for eksempel eldresentre er viktige, sier NAPHA-leder Ellen Margrethe Hoxmark, som har vært med på å lage veiledningsmateriellet.

IPS og Rask psykisk helsehjelp

Hun understreker også at kommunene bør satse på tiltak for å få folk ut i arbeid.

-Deltagelse i arbeid vet vi at er viktig for folkehelsen. IPS og Rask psykisk helsehjelp er tiltak som fremheves i veilederen for å bidra til at folk kommer tilbake i arbeid, sier hun.

Kommenter:

Mer om

nyheter selvmordsforebygging veiledere

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen