Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 45, 2017

NAPHA søker ny leder! Søknadsfrist er 20. november. I dette brevet bringer vi ellers nytt fra blant annet Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene på Gardermoen, Schizofrenidagene i Stavanger og Recovery-panelsamtale  på Litteraturhuset i Oslo. For første gang har vi streamet fra en av våre konferanser. Se foredragene på napha.no!

Siste nytt

Solveig Bartun Rob, erfaringskonsulent, Kronstad DPS
-Psykologer bør jobbe forebyggende og tilgjengelig Erfaringskonsulent Solveig Bartun Rob snakket til psykologer fra hele landet på nasjonal konferanse 8. november. Se opptak fra foredag og paneldebatt på konferansen.
Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi, Universitet i Oslo
Filosof Arne Johan Vetlesen om psykologenes samfunnsmandat i vår tid Arne Johan Vetlesen, filosof, snakker om «den moderne psykologiens blindflekker». I individualismens tid overses årsaker som ligger utenfor den enkelte, sosiale strukturer som bidrar til psykisk helse eller uhelse. Se opptak av foredraget på Napha.no.
Paneldebatt Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene 2017
Foredrag og paneldebatt fra Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene 2017 Hvilken rolle skal psykologene ha i kommunenes behandlingstilbud? Og hvor viktig er diagnostisering i behandling? Se foredrag og debatt fra Nasjonal nettverkskonferanse 8. november.
Trude Lønning
-Psykologene tilfører kompetanse vi trenger Med tre psykologer opplever Sandnes kommune å ha fått kompetanse de trenger etter å ha tatt over flere oppgaver innen psykisk helse og rus.
Litteraturhuset i Oslo, november 2017
-Ikke i mål med Recovery enda Recoveryorienterte psykisk helse og rus tjenester er blitt et helsepolitisk mål i mange land, men hva er det snakk om og hvor langt er vi kommet? Mike Slade innledet debatt på Litteraturhuset i Oslo om status for Recovery.
Inga Marte Thorkildsen
-Musikkterapi må få raskere utbredelse -På tross av gode forskningsresultater og sterke anbefalinger fra helsemyndighetene jobber bare rundt 40 musikkterapeuter i dag i psykisk helse- og rusfeltet, sier Hans Petter Solli.
Ruth Andrea, Maria, Gunnhild (regissør) og Benjamin, Stemmene i hodet
-Uvurderlig nybrottsarbeid Schizofrenidagenes ærespris 2017 er tildelt regissør og medvirkende i dokumentarfilmserien Stemmene i hodet. Det unike innblikket serien har gitt i hvordan psykose kan oppleves, var noe av det juryen fremhevet.