Publisert: 01. april 2019.   Endret: 15. juni 2019
Rockheim i Trondheim

ROCKHEIM i Trondheim er stedet hvor den niende Nordic Network for open dialogue arrangeres, 13.-15. juni 2019. FOTO: Rockheim.

Åpen dialog-stjerner til Trondheim i juni

Åpen dialog-stjerner til Trondheim i juni

Amerikanske Harlene Anderson og finske Jaakko Seikkula kommer begge til nordisk konferanse om åpen dialog og nettverksmøter i Trondheim 13.-15. juni.

-Det blir helt spesielt å oppleve de to sammen på konferanse, mener konferanse-leder Mark Hopfenbeck

Internasjonalt miljø

Han viser til at Harlene Anderson har bidratt i 40 år til nye perspektiver på familieterapi, og hun har utviklet samarbeidsbasert terapi med fokus på dialog og relasjoner.

-Hun besøker Norge med jevne mellomrom. Familieterapimiljøet i Norge er internasjonalt, sier Hopfenbeck.

Foredraget hun holder i Trondheim heter Ways of Being and Becoming that hold the potential for transforming relationships and conversation.

Jaakko Seikkula er også en nestor. Han og kollegaer utviklet Åpen dialog i Nord-Finland. I Trondheim er tittelen på innlegget hans Open Dialogues connecting families and social networks for 30 years: New resources created for most severe crises with advanced research.

Presenterer ny måte å jobbe på

Hopfenbeck trekker også frem det at det blir innlegg om hvordan Åpen dialog er tatt i bruk i andre land.

-Det som er litt spennende, er at vi får høre fra team i Tsjekkia, Nederland og England. Hvordan de har implementert Åpen dialog der, som en del av de faste tjenestene, sier han.

Noe som kalles Peer Supported Open Dialogue, eller på norsk Brukerstøttet åpen dialog, blir også omtalt. Mark Hopfenbeck er selv involvert i et forskningsprosjekt om dette tilbudet i London, og seks andre byer i England. De er ett og et halvt år inn i prosjektet, og gjør en RCT-studie. Det er to og et halvt år igjen før de kan presentere resultatene. Mark Hopfenbeck vil presentere prosjektet på konferansen.

Kommenter:

Mer om

nyheter nettverksmøter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen