Publisert: 06. april 2020.   Endret: 06. april 2020
virus

AKTUELT: Basisopplæringen i smittevern inkluderer e-læringskurs i håndhygiene, basale smittevernrutiner og smitteisolering. ( ILL.foto: www.colourbox.com)

Lær raskt om smittevern på nett

Lær raskt om smittevern på nett

E-læringskurset, som du kan gjennomføre på rundt 45 minutter, er tilgjengelig for alle. Det er Oslo universitetssykehus som står bak.

Smittevern er på agendaen mer enn noen gang, nå når Covid-19 epidemien har kommet. Oslo universitetssykehus har publisert klar en basisopplæring i form av tre e-læringskurs. Kursene er gjort tilgjengelig for alle, også de som ikke har tilgang til helseforetakenes læringsportal.

Basisopplæringen i smittevern inkluderer e-læringskurs i håndhygiene, basale smittevernrutiner og smitteisolering, skriver Oslo universitetssykehus på sine nettsider.

Korte delkurs

E-læringskursene har god kvalitet, og man oppfordrer aktuelle personer til å gjennomføre disse, enten man er nyansatt eller har behov for en oppfriskning av kunnskapene.

Delkurset om håndhygiene varer 10 minutter, delen om basale smittevernrutiner og isolering varer 15 minutter. Mens den siste, som har isolering og reduksjon av smittespredning som tema, har en varighet på mellom 15 og 20 minutter.

Basale smittevernrutiner

Håndhygiene er viktig for å beskytte pasienten, pårørende, medarbeidere og en selv. God håndhygiene er viktig for faglig forsvarlig praksis, skriver oslo-universitetssykehus.no. Basale smittevernrutiner er en forutsetning for et effektivt smittevern i helsetjenesten.

Disse rutinene er basert på at hud, slimhinner, kroppsvæsker og felles kontaktpunkter kan inneholde eller være kontaminert med smittestoffer.

Basale smittevernrutiner skal utføres ved håndtering av alle pasienter, deres omgivelser og alt utstyr. Dette vil redusere risikoen for smitte fra både kjente og ukjente kilder.

Isolering - reduksjon av smittespredning

Målet med kurset reduksjon av smittespredning er å øke kunnskap om smitteisolering blant helsepersonell og annet personell som kommer i kontakt med pasienter som er smitteisolert.

Det anbefales å gjennomføre e-læringskursene i håndhygiene og basale smitteverkrutiner før man starter dette kurset.

 

 

Kommenter:

Mer om

koronakrisen korona rusproblem.og.psykisk.lidelse verktøy koronakrisen.og.psykiskhelsearbeid

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen