Publisert: 15. oktober 2015.   Endret: 14. desember 2017
Håndbok mindreårige flyktninger

NYTTIG FOR KOMMUNENE: Håndbok i arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.

Håndbok for kommunene

Håndbok for kommunene

Håndboken fungerer som en veileder, og kan hjelpe kommuner med å ta imot, bosette og integrere enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.

Det økende antallet enslige mindreårige som er kommet til Norge de siste årene, gjør at det er et kontinuerlig behov for å formidle oppdatert informasjon til kommunene. 

Håndboken gir veiledning i arbeidet med enslige asylsøkere og flyktninger, for de som jobber med dette i kommunen. Den fungerer også som et enkelt og oppdatert oppslagsverk. Boken kan også være nyttig for de som planlegger å ta imot flyktninger og andre som jobber med denne gruppen og søker kunnskap. 

Håndboken er resultat av et samarbeid mellom Barne og likestillingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Justisdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) og Utlendingsdirektoratet.

Håndboken er lagt ut på Barne og likestillingsdepartementets hjemmesider. Her kan du laste ned Håndboken i PDF-format.

Les også:

 

Kommenter:

Mer om

minoriteter flyktninger asylsøkere veileder offentlige.publikasjoner

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen