Publisert: 23. januar 2017.   Endret: 20. september 2019
FIT-lisenser illustrasjonsfoto

Nettbaserte FIT-verktøy med lisens

Nettbaserte FIT-verktøy med lisens

Flere ulike elektroniske løsninger for Feedback-informerte tjenester (FIT) finnes på markedet. Denne artikkelen tar for seg de av de av FIT-verktøyene som er tilgjengelige i Norge.

FIT (Feedback Informed Treatment) er et tilbakemeldingsverktøy hvor behandler setter brukerens perspektiv i fokus og samtidig evaluerer effekten av eget arbeid. Tilnærmingen er utviklet av blant andre Scott Miller og Barry Duncan.

Innledningsvis er det viktig å påpeke at de miljøene som har tatt i bruk FIT i Norge ikke opplever administrasjon av de ulike FIT-løsningene som mer avansert enn mange andre typer datavarer som kommunene går til innkjøp av. Snarere tvert imot. Miller, Mee-Lee og Plum (2005) har dokumentert ulike effektivitetsgevinster ved anskaffelse av FIT som kartleggingsverktøy. Det er imidlertid viktig å vurdere ulike løsninger i forhold til database for registrering av FIT-resultater nøye. 

Rettigheter til skjemaene ORS og SRS innehas av Scott Miller og Barry Duncan.
Rettighetene til algoritmene som benyttes for å fremstille de såkalte forventningskurvene som benyttes i samtlige elektroniske løsninger innehas av Performance Metrics (som eies av Scott Miller).

Løsninger

Det refereres i denne artikkelen i hovedsak til FIT-skalaene, ORS og SRS. Norsk versjon kan lastes ned fra nett innenfor de fleste løsninger som tilbys. Utover den programvaren som presenteres nedenfor, så har man ASIST - et Excel-program som enkelt kan lastes ned selv med begrensede datakunnskaper. Erfaringer fra norske miljøer forteller at ASIST oppleves som forskningsvennlig, mens de nettbaserte løsningene (eksempelvis MyOutcomes) oppleves som mer brukervennlig. 

Løsninger som kan vurderes er (kun utvalgte leverandører som flere norske kommuner har tatt i bruk):

NB! Priskategoriene som tilbys fra leverandørene er fjernet fra denne siden. Dette fordi hver enkelt kommune nå kan forhandle seg frem til pris med den enkelte tilbyder basert på kvantum og brukeromfang. Vi anbefaler derfor at den enkelte kommune tar kontakt med leverandør for å innhente egne priskalkyler.

MyOutcomes
Spesialisert løsning for FIT. Støtter alle skjema, og finnes på norsk, men er i hovedsak fokusert på kunder i Nord-Amerika. Les mer om MyOucomes.

OpenFIT

Støtter implementering av FIT, hvor også eksisterende elektroniske klientjournaler og saksbehandlingssystemer kan integreres. Dette gjør det mulig å sammenligne relevante datasett med hverandre. Støtter alle skjema, og finnes på norsk. Leverandør hjelper til med kravspesifikasjonene rundt nye GDPR, samt assisterer kommunene i ROS-analyser og rådgivning rundt datasikkerhet. Les mer om OpenFIT.   

FIT Outcomes
Utviklet av den danske psykologen Susanne Bargmann. Denne støtter alle skjema og finnes på norsk. Benyttes mye i Danmark, men også i en god del kommuner i Norge (bl.a. Stange Kommune). I en utprøvingsfase ble denne løsningen av flere miljøer vurdert som den enkleste og mest tilgjengelige, med mulighet for prøveversjon og forlengelse på årsbasis. Det er også laget en applikasjon tilgjengelig for Iphone/Ipad, som igjen har gjort det enklere for brukerne å gjøre sine registreringer på skjerm. Klientdata skal være fullt ut beskyttet med denne løsningen, som også tilfredsstiller kravene til den nye datasikkerhetsreguleringen GDPR. Les mer om FIT Outcomes.

CheckWare

CheckWare er markedsleder på løsninger for digital pasientmedvirkning og har distribusjonsrettigheter til over 1100 psykometriske tester og tilbakemeldingsskjema. De tilbyr CheckWare med FIT spesielt tilpasset kommuner som ønsker å ta i bruk SRS- og ORS- skalaene.

Løsningen inneholder:

•              Individuelle skåringsrapporter

•              Predefinerte roller som regulerer hvilke funksjoner terapeuter har tilgang til

•              Gruppeoppsett som regulerer hvilke klienter terapeuter har tilgang til   

•              Norsk systemspråk

•              Statuspanel for terapeuter

•              Eksport av data

CheckWare med FIT tilfredsstiller alle krav i Norm for informasjonssikkerhet i Helse- og omsorgstjenesten og dataene lagres i Norge. Kommunene kan velge hvilke personopplysninger de ønsker å registrere. CheckWare har egne sikkerhetseksperter som tilbyr bistand med ROS-analyser og rådgivning.

Les mer om Checkware med FIT.

Better Outcomes
Ny norsk introtekst under utarbeidelse. Les mer om Better Outcomes.

Valg av løsning

Før valg av løsning er det flere forhold man bør se på. Her er en forenklet oppsummering:
1) Kravspesifikasjon
- Hva har din kommune faktisk behov for? Hvilken funksjonalitet? Språk? Integrasjonsmuligheter?
- Hvilken involvering av bruker/arbeidsmetodikk vil man ønske? Involvering av bruker kun i samarbeid med behandler, involvering av bruker for eksempel på venterom eller hjemmefra?

2) Personopplysninger
- Hvilke personopplysninger vil man ønske å registrere, hvis noen? Dette handler om personvern. 

3) Pris
- De forskjellige løsningene har noe forskjellig prisstruktur, men det ser ut til at normen er pris pr. behandler/administrator. Merk! CheckWare vil i tillegg ha en initial prosjektkost da de også leverer andre tjenester. Ta kontakt med den enkelte leverandør for tilbud om egne priskalkyler.

4) ROS-analyse av løsning
- Generelt må den/de ønskede løsningene risiko-vurderes. Her er det snakk om blant annet sikkerhet med tanke på autentisering, lagring av data, håndtering av personopplysninger etc. Den nye datasikkerhetsreguleringen (The General Data Protection Regulation – GDPR) trådte i kraft sommeren 2018. For flere norske virksomheter/bedrifter betyr dette at man må implementere nye retningslinjer og organisatoriske strukturer for å følge forordningen i sin helhet.

5) Databehandleravtale
- En databehandleravtale må inngås med valgt leverandør. Dette regulerer ansvar mellom databehandler (leverandøren) og databehandleransvarlig (kommunen) og skal sørge for å sikre kommunene at leverandøren leverer tjenester som følger regler og forskrifter om sikkerhet og håndtering av personopplysninger. 

6) ROS-analyse av innføringsprosjekt
- Når system er valgt skal hver enkelt av kommunene som tar i bruk systemet også gjennomføre en enklere ROS-analyse i forhold til egen organisasjon. Dette kan for eksempel være å avklare behov for å oppdatere prosedyrer, internkontroll etc. Dette er et punkt som de færreste kommuner gjennomfører for denne type løsninger i dag. 

 

Kommenter:

Mer om

fit feedback-informerte.tjenester kor systematisk.tilbakemelding verktøy

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen