Nettbaserte FIT-verktøy med lisens

Publisert: 23. januar 2017
Oppdatert: 19. september 2017
FIT-lisenser illustrasjonsfoto

Nettbaserte FIT-verktøy med lisens

Flere ulike elektroniske løsninger for Feedback-informerte tjenester (FIT) finnes på markedet. Denne artikkelen tar for seg de av de av FIT-verktøyene som er tilgjengelige i Norge.

FIT (Feedback Informed Treatment) er et tilbakemeldingsverktøy hvor behandler setter brukerens perspektiv i fokus og samtidig evaluerer effekten av eget arbeid. Tilnærmingen er utviklet av blant andre Scott Miller og Barry Duncan.

Innledningsvis er det viktig å påpeke at de miljøene som har tatt i bruk FIT i Norge ikke opplever administrasjon av de ulike FIT-løsningene som mer avansert enn mange andre typer datavarer som kommunene går til innkjøp av. Snarere tvert imot. Miller, Mee-Lee og Plum (2005) har dokumentert ulike effektivitetsgevinster ved anskaffelse av FIT som kartleggingsverktøy. Det er imidlertid viktig å vurdere ulike løsninger i forhold til database for registrering av FIT-resultater nøye. 

Rettigheter til skjemaene ORS og SRS innehas av Scott Miller og Barry Duncan.
Rettighetene til algoritmene som benyttes for å fremstille de såkalte forventningskurvene som benyttes i samtlige elektroniske løsninger innehas av Performance Metrics (som eies av Scott Miller).

Løsninger

Det refereres i denne artikkelen i hovedsak til FIT-skalaene, ORS og SRS. Norsk versjon kan lastes ned fra nett innenfor de fleste løsninger som tilbys. Utover den programvaren som presenteres nedenfor, så har man ASIST - et Excel-program som enkelt kan lastes ned selv med begrensede datakunnskaper. ASIST koster 8000,- for 2 års abonnement med ubegrenset antall brukere. Erfaringer fra norske miljøer forteller at ASIST oppleves som forskningsvennlig, mens de nettbaserte løsningene (eksempelvis MyOutcomes) oppleves som mer brukervennlig. 

Løsninger som kan vurderes er:

I starten lisensierte Performance Metrics ut bruk av algoritmene for forventningskurvene til de som ønsket å bygge opp egne løsninger rundt FIT-skjemaene. Dette gjelder bla MyOutcomes og FIT Outcomes. Senere ble algoritmene forvaltet via et standardisert API slik at man enkelt kunne bygge integrasjoner til FIT-skjemaene i fagsystemer og journalsystemer. Dette API`et benyttes bla av CheckWare. API`et forvaltes av ACE Health Innovations hvor Scott Miller er deleier.

MyOutcomes
Spesialisert løsning for FIT. Støtter alle skjema, og finnes på norsk, men er i hovedsak fokusert på kunder i Nord-Amerika. 

Lisens med 1-10 abonnementer gir en årlig kostnad på 1560,- pr.lisens. Lisens med 11-20 lisenser gir en årlig kostnad på 1490,- pr. lisens. Går man til innkjøp av eksempelvis 16 lisenser, så gir det en årlig kostnad pålydende 23840,-. Myoutcomes kan også kjøpes pr. konsultasjon. Valg av lisens pr. behandler eller kjøp pr. konsultasjon avhenger ofte av saksmengden hos de ansatte. Kjøp pr. konsultasjon er mest lønnsomt ved lav saksmengde. Les mer om MyOutcomes her

FIT Outcomes
Utviklet av den danske psykologen Susanne Bargmann. Denne støtter alle skjema og finnes på norsk. Benyttes mye i Danmark, men også i en god del kommuner i Norge (bl.a. Stange Kommune). I en utprøvingsfase ble denne løsningen av flere miljøer vurdert som den enkleste og mest tilgjengelige, med mulighet for prøveversjon og forlengelse på årsbasis. Det er også laget en applikasjon tilgjengelig for Iphone/Ipad, som igjen har gjort det enklere for brukerne å gjøre sine registreringer på skjerm. Med ukentlig registreringer blir FIT Outcomes den rimeligste løsningen.

Årlig lisens pr. behandler ligger på 1132,-. Det vil si at 16 lisenser med denne løsningen gir en årskostnad pålydende 18112,-. Les mer om FIT Outcomes her.

Open FIT
Open FIT forvalter API`et for «forventningskurvene», men har også en egen løsning for FIT. Løsningen er tatt i bruk i flere større kommuner i Danmark. Eneste norske referanse foreløpig er BUF-etat, men de ønsker seg inn på den norske markedet.

CheckWare
CheckWare har distribusjonsrettigheter til over 950 psykometriske tester og tilbakemeldingsskjema. Selskapet er markedsleder på digital brukermedvirkning i helsesektoren i Norge. De tilbyr nå CheckWare med FIT som er spesielt tilpasset for kommuner som ønsker å ta i bruk SRS og ORS skalaene.

CheckWare kan benyttes på mobil, pc eller nettbrett og brukerne kan besvare hjemmefra, på venterommet eller i samarbeid med behandleren. Alle tilgjengelige språk kan nås via løsningen og brukeren kan få tilgang til skjema ut fra valgt språk. Løsningen er integrert med OpenFIT API programvare og benytter algoritmer derfra for å fremstille forventningskurvene.

CheckWare med FIT tilfredsstiller alle krav i Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren og dataene lagres i Norge. Kommunene kan velge hvilke personopplysninger de ønsker å registrere. CheckWare har egne sikkerhetseksperter som tilbyr bistand med ROS-analyser og rådgivning i valg av sikkerhetsnivå.

Årlig abonnement for basis CheckWare med FIT er kr 1 390,- per behandler.

Valg av løsning

Før valg av løsning er det flere forhold man bør se på. Her er en forenklet oppsummering:
1) Kravspesifikasjon
- Hva har din kommune faktisk behov for? Hvilken funksjonalitet? Språk? Integrasjonsmuligheter?
- Hvilken involvering av bruker/arbeidsmetodikk vil man ønske? Involvering av bruker kun i samarbeid med behandler, involvering av bruker for eksempel på venterom eller hjemmefra?

2) Personopplysninger
- Hvilke personopplysninger vil man ønske å registrere, hvis noen? Dette handler om personvern.

3) Pris
- De forskjellige løsningene har noe forskjellig prisstruktur, men det ser ut til at normen er pris pr. behandler/administrator. Merk! CheckWare vil i tillegg ha en initial prosjektkost da de også leverer andre tjenester.

4) ROS-analyse av løsning
- Generelt må den/de ønskede løsningene risiko-vurderes. Her er det snakk om blant annet sikkerhet med tanke på autentisering, lagring av data, håndtering av personopplysninger etc.

5) Databehandleravtale
- En databehandleravtale må inngås med valgt leverandør. Dette regulerer ansvar mellom databehandler (leverandøren) og databehandleransvarlig (kommunen) og skal sørge for å sikre kommunene at leverandøren leverer tjenester som følger regler og forskrifter om sikkerhet og håndtering av personopplysninger.

6) ROS-analyse av innføringsprosjekt
- Når system er valgt skal hver enkelt av kommunene som tar i bruk systemet også gjennomføre en enklere ROS-analyse i forhold til egen organisasjon. Dette kan for eksempel være å avklare behov for å oppdatere prosedyrer, internkontroll etc. Dette er et punkt som de færreste kommuner gjennomfører for denne type løsninger i dag. 

 

Kommenter:

Mer om

fit feedback-informerte.tjenester kor systematisk.tilbakemelding verktøy

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen