ACT- og FACT-team

Publisert: 19. september 2012.   Endret: 07. juli 2021

I ACT- og FACT-team flyttes behandlingen ut av kontor og institusjon til der brukeren bor eller oppholder seg. ACT- og FACT-team er tverrfaglige team som retter seg mot personer med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusproblematikk. Forskning på ACT og FACT har vist at denne måten å organisere tjenestene på er ønsket av målgruppen.

Temabilde ACT- og FACT-team

Fagstoff om: ACT- og FACT-team
 • Sist publiserte (277)
 • Nyheter (165)
 • Praksiseksempler (22)
 • Vitenskapelige artikler (13)
 • Brukererfaringer (7)
 • Forskning (7)
 • Video (6)
 • Blogg (5)
 • Foredrag (5)
 • Forskningsrapporter (4)
 • Debattinnlegg (1)
 • Kronikker (1)
 • Multimedia (1)