Klar for FIT i din kommune?

Klar for FIT i din kommune?

Verktøy / Publisert: 12. oktober 2016.   Endret: 15. desember 2020

Feedback-informerte tjenester innhenter tilbakemeldinger fra brukerne som psykisk helse- og rustjenestene må ta på alvor. Dette krever ledelse og forankring i organisasjonen, og alle må være motiverte for endring.

Klar til å ta tilbakemeldingene på alvor i din kommune?

MOTIVERT FOR ENDRING: Når du som behandler ber om tilbakemeldinger fra brukerne gjennom FIT-verktøy på om hjelp virker, må du vise interesse for svarene du får, og forholde deg til dem. Det må også hele tjenesten gjøre, om den skal utvikles og forbedres.

MOTIVERT FOR ENDRING: Nå...
LEDELSE FOR ENDRING: -Tjenester som det er lett å komme inn til, er det også lettere å gå ut fra, sier Birgit Valla, leder av Stangehjelpa.
FIT

Feedback-Informed Treatment (FIT) er utviklet av The International Center for Clinical Excellence (ICCE). Det er et verktøy som legger til rette for systematisk tilbakemelding fra bruker til behandler. Den som mottar behandling rapporterer inn sin vurdering av hva som er virksomt i behandlingen og hva som er viktig i relasjonen med behandler, og det benyttes skåringsverktøy.

Mer om

verktøy feedback-informerte.tjenester fit systematisk.tilbakemelding kor brukermedvirkning implementering organisering.av.tjenester tilbakemeldingsverktøy

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen