Publisert: 16. februar 2017.   Endret: 24. mai 2017
Scott og Susanne FOTO justert

VEILEDEROPPLÆRING: Susanne Bargmann og Scott Miller gjennomfører veilederopplæring i FIT til fagpersoner som allerede veileder eller planlegger å  veilede kollegaer eller tjenester i FIT. (Foto: Kristin Trane, NAPHA)

Tre dagers FIT-veilederopplæring med Scott Miller og Susanne Bargmann

Tre dagers FIT-veilederopplæring med Scott Miller og Susanne Bargmann

Interessert i å utvikle bedre tjenester med FIT? I oktober arrangerer NAPHA veiledersamling med to av de som kjenner verktøyet aller best. Kurset er fulltegnet.

-Miller og Bargmann er to av de fremste fagpersonene på FIT, så vi er stolte over å kunne arrangere denne veilederopplæringen, sier faglig rådgiver i NAPHA, Gretha Evensen.

24., 25. og 26. oktober arrangerer NAPHA veiledersamling med Scott Miller og Susanne Bargmann i Trondheim. (Påmeldingsfrist var 2. mai og kurset er nå fulltegnet)

For de som skal veilede

-Dette er første gang NAPHA arrangerer denne typen opplæring for fagpersoner som veileder andre kollegaer i bruk av tilbakemeldingsverktøyet FIT (Feedbackinformerte tjenester), sier Evensen.

Har du veiledet, eller har konkrete planer om å veilede i FIT, tidligere KOR (Klient- og resultatstyrt praksis), og selv bruker ORS og SRS aktivt i din arbeidshverdag, er du i målgruppen for seminaret.

Samling i oktober

Scott Miller er leder for Center for Clinical exellence (ICCE) og utviklet sammen med Barry Duncan tilbakemeldingsskjemaene ORS og SRS som brukes i FIT. Susanne Bargmann er også ansatt ved Center for clinical exellence, men jobber til daglig som psykolog og med implementering av FIT i Danmark.

De to vil gjennomføre opplæringen i hvordan du veileder andre fagpersoner gjennom FIT.

God kjennskap til FIT

I 2016 arrangerte Stange kommune veiledersamling med Miller og Bargmann, og NAPHA var til stede på denne.

-Samlingen vil være særlig relevant for de som har god kjennskap til FIT, har brukt verktøyet systematisk, og har erfaring eller konkrete planer om å veilede andre fagpersoner som bruker FIT, forteller Evensen.

Søk tilskudd!

Tilskuddsordningen «Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd» kan være en mulighet til å skaffe midler til deltagelse. 

-Flere rådgivere hos landets fylkesmenn har sagt at det er mulig å søke om midler til kompetanseheving som gjelder FIT, sier Evensen.

Sjekk søknadsfristene hos Fylkesmannen i ditt fylke, og undersøk mulighetene. Begge deler kan variere fra fylke til fylke!

Ønsker spredning

Det er en fordel å enten være i gang med å veilede andre eller at det er konkrete planer om å starte veiledning med FIT.

-Til de som allerede bruker verktøyet, men ikke til veiledning av ansatte, oppfordrer vi til at det lages planer som inkluderer slik bruk av FIT.

Målet med seminaret er at rus- og psykisk helsetjenester for voksne tar i bruk FIT for å utvikle tjenestene  Da er det viktig å ha gode veiledere lokalt. NAPHA ønsker en bredde av kommuner som deltar.

-De som melder seg på må svare på noen spørsmål, slik at vi får disponert plassene på en best mulig måte, sier Evensen.

Grunnopplæring først

Veiledersamlingen med Miller og Bargmann i oktober er en del av NAPHAs større satsing på FIT. Vi skal også arrangere introduksjonskurs i FIT i samarbeid med Birgit Valla, leder av Stangehjelpa. KS vil også arrangere slike kurs i 2017.

- Jeg anbefaler kommuner som ønsker å ta i bruk FIT at de gir medarbeiderne grunnopplæring først, sier Evensen.

23. mai, 2017 arrangerte NAPHA et introduksjonskurs i FIT med Birgit Valla fra Stangehjelpa.

Kommenter:

Mer om

fit feedback-informerte.tjenester kor verktøy nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen