Publisert: 16. oktober 2015.   Endret: 17. oktober 2015
Anders Svensson, kommunelege i Bø og om Elise Gustavsen, kommunalsjef i Øksnes

Fastlege Anders Svensson i Bø og kommunalsjef i Øksnes er glade for at kompetansen innen familie- og nettverksarbeid i kommunene de jobber i, er styrket.

Deler på psykiater i kommunene

Deler på psykiater i kommunene

I kommunene Øksnes og Bø har ledelsen gått sammen om å ansette en psykiater i 40% stilling. Slik vil de heve kompetansen og øke mulighetene til å løse de utfordrende oppgavene rus- og psykisk helsetjenestene står overfor.

I flere år har de vært frustrerte, både over at Vesterålen DPS bygges ned og over den manglende faglige samhandlingen og veiledningen fra spesialisthelsetjenesten.

-Vi sitter med et stort ansvar for tunge psykiatriske pasienter ute i kommunen, men kommer til kort med repertoaret vårt, sier Elise Gustavsen, kommunalsjef i Øksnes kommune.

Kommuneledelsen bestemte seg for å tenke i helt nye baner for å kunne tilby pasientene behandling og hjelp i tråd med gjeldende veiledere og retningslinjer. De gikk sammen med Bø kommune om å ansette en psykiater på deling. Spesielt ønsket de å løfte kompetansen i familie- og nettverksarbeid i de kommunale rus- og psykisk helsetjenestene.

Dette fortalte de om på KS Læringsnettverk for kommuner i nord denne uken.

Ingen ukjent psykiater

-Fra før hadde vi ressurser og fagfolk med kompetanse i gode måter å samtale med folk på, men trengte metodeutvikling. Hensikten er selvfølgelig at pasienter og pårørende skal merke en forskjell, sier Gustavsen.

Nordland Fylkeskommune støttet prosjektet. Reiulf Ruud, tidligere overlege ved Vesterålen DPS gjennom 30 år, ble ansatt i 40 % stilling og jobber nå en ukedag i hver av kommunene.

Ressurs for personellet

Ansatte i rus- og psykisk helsetjenestene har dermed fått tilgang til veiledning og rådgivning i arbeidet, og har faste samarbeidsmøter med Ruud en gang i uken. Psykiateren bidrar også inn i familiekonsultasjoner og felleskonsultasjoner, og er en etterlengtet ressurs i diskusjon omkring faglige problemstillinger.

-Da vi utlyste, var vi spente på om det i det hele tatt var mulig å rekruttere en psykiater til jobb i kommunen. Ville noen ha lyst? Og, så fikk vi tak i en kapasitet som Ruud! sier Gustavsen.

Åpen dialog og nettverkstenking

Kommunalsjefen ser lyset i tunellen nå. Hun forteller at psykiatrispesialisten de har ansatt har et faglig ståsted i tråd med Helsedirektoratets veileder for kommunalt rus- og psykisk helsearbeid.

-Åpen dialog, basert på Jaakkuo Seikkulas tenkning og metode, er en av Ruuds store styrker, sier Gustavsen.

Psykiater som inspirerer

Anders Svensson er kommunelege i Bø. Han har fått mange aha-opplevelser i samarbeid med Ruud og hans brukerorienterte innfallsvinkel til psykisk helsearbeid. Det har rett og slett gitt ny inspirasjon i jobben.

-I Bø og Øksnes har vi bestemt at psykiateren vi har på deling, aldri skal jobbe alene, han skal alltid ha med noen andre. Han er ikke først og fremst til stede for å stille diagnoser, men for å veilede oss fagfolk i arbeidet, ser Anders Svensson.  

Brukerne i sentrum

Når psykiater og fastlege treffer pasienter i lag, er det ingen av de to som bestemmer.

-Det er pasienten som formidler hva han eller hun ønsker å snakke om og som bestemmer hva som skal skje videre, sier Svensson.

Tro på pasientenes evner

For fastllegen som er vant til å avslutte konsultasjonene med en konklusjon, opplevdes det som litt merkelig at det nå oftere svever i det blå hva som blir neste skritt for pasienten.  

-Det er åpent når vi går inn i møtet med pasienten, men det kan også være åpent når vi går.  Ja, for meg var dette først veldig merkelig, men etterhvert utrolig befriende, sier Svensson.

Psykiaterens holdninger til metoden har smittet over på ham selv.

–Det handler om å ha tillitt til at pasienten evner å gjøre noe med sitt eget liv. Dette er spennende, og utrolig nyttig for meg som fastlege, sier han.

Foreløpig bare et prosjekt

Ansettelsen av psykater er foreløpg kun et prosjekt.

-Vi er spente på midtveisevalueringen, som vil noe om hvorvidt dette kan gå over i ordinaær drift, sier Gustavsen.

Les mer fra KS Nettverkssamling i Nord, 14.-15. oktober:

 

KS Læringsnettverk - psykisk helse og rus

KS og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten startet høsten 2014 et læringsnettverk for kommunene på tjenesteområdene rus og psykisk helse.

Visjonen er å snu tenkingen fra Hva er i veien med deg?” til Hva er viktig for deg?” med vekt på det gode pasientforløpet.

  • Utvikle gode og helhetlige pasientforløp i kommunene
  • Forbedre overgangene i bruker-/pasientforløp
  • Styrke brukerens opplevelse av mestring
  • Styrke brukerens rolle i forbedring av bruker/-pasientforløp
  • Styrke forbedringskompetansen hos ledere og medarbeidere

Læringsnettverkene, som er finansiert av Helsedirektoratet, arrangeres og ledes av KS i tett samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenestene. 

Prosjektgruppen består i tillegg til KS og kunnskapssenteret av representanter fra A-Larm, Mental Helse, Erfaringskompetanse og NAPHA.

Kommunene møter i nettverket med egne «forbedringsteam», sammensatt av de ulike tjenestene i kommunen, brukerrepresentant og samarbeidsparter som DPS og NAV.

REIULF RUUD, en etterlengtet ressurs i de kommunale tjenestene i Bø og Øksnes.

Kommenter:

Mer om

nyheter ks.læringsnettverk psykiater familie.-.og.nettverksarbeid åpen.dialog

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen