Publisert: 26. mars 2020.   Endret: 26. mars 2020
lindesnes

AKTUELT: -De som sliter med rus, vil ofte ha sin rus uansett, og oppsøker da de vante miljøene sine, der de gjerne samles i grupper. Dette er problematisk. Vi prøver så godt vi kan å påvirke og få dem til å forstå alvorlighetsgraden, men det er utfordrende å nå frem til alle, sier Benedikte Rostrup, teamkoordinator i Lindesnes kommune. (Ill.foto: www.colourbox.com)

-Ikke lett å få alle til å forstå smittefaren og forholde seg til restriksjonene

-Ikke lett å få alle til å forstå smittefaren og forholde seg til restriksjonene

I Lindesnes kommune samarbeider psykisk helse- og rusansatte med politi, Frelsesarmeen, NAV og spesialisthelsetjenesten. Koronakrisen byr på ekstra utfordringer.

-Vi vil se alle våre brukere i Lindesnes kommune, i denne tiden, og gjør det vi kan for å hjelpe, sier Benedikte Rostrup, teamkoordinator i Enheten helsetjenester og legevakt, Avdeling Boteam i Lindesnes kommune.

Boteamet jobber med mennesker som trenger hjelp til dagliglivets gjøremål og helsetjenester, og som har utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus. Brukerne bor i egne boliger spredt rundt i kommunen.

Oppsøker dem i hjemmet, tar dem med på tur

-Vi er 24 ansatte fordelt på tre team: av Boteam, Housing First-team og ansatte i en bemannet bolig. Tjenestene vi tilbyr er i hovedsak hjelp til å klare å bo, praktisk bistand og helsehjelp. Dette kan handle om medisinadministrasjon, hjelp til personlig hygiene, observasjon av helsetilstand og samtaler, forklarer Rostrup.

De ansatte følger også brukerne til ulike instanser, ved behov.

-Det aller viktigste for tjenesten nå, er at brukerne skal føler at de blir ivaretatt, selv om det er en krevende situasjon for alle. Viruset gjør arbeidet ganske utfordrende, med tanke på alle hensyn vi må ta i forhold til smitte.

-Vi prøver så langt det lar seg gjøre å utføre alle samtaler på telefon. De brukerne som ikke har telefon, oppsøker vi i hjemmet, eller vi tar dem med oss ut på tur.

Opplever stor forståelse

-Det meste av kontakten med brukerne skjer for øvrig på telefonen. Noen blir betrygget av en kort samtale, mens andre ønsker å snakke lenge. Enkelte ønsker å bli ringt til på oppsatte tidspunkt, mens andre vil selv ringe ved behov. Vi prøver å møte brukerne på de behovene de signaliserer.

-Totalt sett oppsøker tjenesten brukerne en god del mindre i hjemmet enn før.

-Min opplevelse er at de aller fleste har stor forståelse for det. Mange er selv redde for smitte og ønsker heller ikke besøk i denne perioden.

Godt å jobbe sammen

Andre instanser er til god hjelp når det gjelder å hjelpe de mest utfordrende brukergruppene, forteller Brostrup.

-Vi samarbeider med Rehabiliteringsteamet, som er en del av spesialisthelsetjenesten, Nav, Frelsesarméen og politi. Det er godt å jobbe sammen med flere instanser, særlig når det kommer en krise som den vi har nå.

Drar til sine vante miljøer

Når de ansatte møter brukerne, prøver de å opplyse om de retningslinjer som er, for å hindre smittespredning.

-Hvordan brukerne forholder seg til dette, varierer. Noen følger rådene som blir gitt, mens andre lever som normalt.

-De som sliter med rus, vil ofte ha sin rus uansett, og oppsøker da de vante miljøene sine, der de gjerne samles i grupper. Dette er problematisk. Vi prøver så godt vi kan å påvirke, og få dem til å forstå alvorlighetsgraden i dette, men det er utfordrende å nå frem til alle.  

-Det er ikke så lett å gjøre noe med dette, bortsett fra at vi selv holder oss unna disse forsamlingene, i større grad enn før, sier Brostrup.

Senter for rus- og avhengighetsforskning har nå kommet med informasjon, råd, anbefalinger og spesielle tiltak for å ta vare på både helsepersonell og rusbrukerne, som er en spesielt utsatt gruppe, både for koronasykdommen og -smitte.

Ekstra tilgjengelige

Når det gjelder smitte, tar tjenesten de forhåndsreglene som blir anbefalt, samtidig som de prøver å gi en best mulig oppfølging.

-Vi har også ansatte som sitter i karantene/ eller med hjemmekontor og gjør en del arbeid hjemme.

-Totalt sett prøver vi å være ekstra tilgjengelige for brukerne for tida. Housing First er bemannet mandag til fredag fra klokka 08.00-15.30, mens Boteamet er bemannet fra 07.00-22.45.

Skal føle de blir ivaretatt

-Om det er akutt og brukerne trenger hjelp som ikke kan ordnes over telefon, prøver vi å løse det. Da kommer vi på hjemmebesøk, tar dem med ut, eventuelt henviser til andre instanser, sier Rostrup.

Før hun igjen påpeker hva som er viktigst akkurat nå:

-Det er at brukerne våre føler at de blir ivaretatt, selv om det er en krevende situasjon for alle.

 

Benedikte Rostrup, teamkoordinator i Enheten helsetjenester og legevakt, Avdeling Boteam i Lindesnes kommune.

Kommenter:

Mer om

nyheter rusproblem.og.psykisk.lidelse housing.first agder praksiseksempler koronakrisen.og.psykisk.helsearbeid koronakrisen korona

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen