Møyfrid Kjølsdal

Møyfrid Kjølsdal

Faglig rådgiver
Napha
Epost: moyfrid.kjolsdal@samforsk.no
Telefon: 91846874

Jeg er utdannet spesialist i klinisk psykologi med fordypning voksne. Av arbeidserfaring innen psykisk helsearbeid har jeg i hovedsak jobbet med pasienter med psykoseproblematikk, både poliklinisk og i sengeavdeling. Jeg har også noe erfaring fra habilitering, barnevernsinstitusjon, bedriftshelsetjeneste og feltarbeid for Leger uten grenser. I alle sammenhenger jeg har jobbet har relasjon og samhandling vært sentralt.

I NAPHA jobber jeg i hovedsak med brukerinvolvering i tjenestene.