Interkommunalt samarbeid krever evne til å avgrense

Interkommunalt samarbeid krever evne til å avgrense

Psykologer i kommunene / Publisert: 19. januar 2017

Psykolog Ellen Marie Janse van Vuuren gir tilbud til innbyggerne i både Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal.

Psykologen i de tre kommunene jobber med barn og unge mellom 0 og 18 år. Helsesøster Sissel Rostad er en tett samarbeidspartner

Psykologen i de tre kommunene jobber med barn og unge mellom 0 og 18 år. Helsesøster Sissel Rostad er en tett samarbeidspartner.

Psykologen i de tre kommunene...
Faghefte: Psykolog i kommunen - en medspiller

Denne artikkelen er en del av inspirasjonsheftet Psykolog i kommunen - en medspiller, utgitt av NAPHA, 2016. Se hele heftet, bla eller last ned fra kunnskapsbasen på Napha.no

Tre kommuner i Numedal samarbeider om psykolog

Nore og Uvdal: ca. 2550 innbyggere
Rollag: ca. 1400 innbyggere
Flesberg: ca. 2700 innbyggere

Ellen Marie Janse van Vuurens råd for interkommunalt psykologarbeid

Lokalisering av psykologens kontorer er avgjørende. Det er viktig å ha fysisk nærhet til aktuelle samarbeidspartnere og mulighet for den uformelle kaffekoppen.


Den enkelte psykologens arbeidsområde bør tydelig avgrenses. Det må være klart for vedkommende om hun skal jobbe mot barn/unge, voksne, eldre etc.


Unngå å gå i «terapi-fella» og bli en «kommunalt ansatt privatpraktiserende psykolog». Klientarbeid er viktig, men må avgrenses gjennom å jobbe sammen i team, og ha en bevisstgjøring av psykologens kompetanse sammenlignet med de andre faggruppene.

Det er viktig å jobbe med å trekke opp grensene mot samarbeidspartnerne, inkludert spesialisthelsetjenestene.


Det er viktig at kommunen som arbeidsgiver verdsetter og oppmuntrer til spesialistkompetanse i kommunen, både gjennom muligheter for kurs og videreutdanning og gjennom lønnsbetingelser.

Som psykolog i kommunen: Vær tilgjengelig! Det er helt avgjørende at de andre faggruppene opplever at de lett kan nå deg, og at du er positiv og fleksibel å samarbeide med.

Mer om

psykologer.i.kommunene interkommunalt.samarbeid praksiseksempler reportasjer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen