Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 5, 6 og 7

Siste nytt

10510939 pengeregn
-Søk tilskuddsmidler nå for å komme i gang med FIT -Det kan være aktuelt å gi kommuner som søker om kompetanse og innovasjonstilskudd støtte til å begynne med FIT.
Deltakere i recoverynettverk
Recovery - fra fine ord til praktisk handling -Vi må ikke komplisere det for mye, men heller gjøre det litt enklere, sier Silje Midtbø Økland, sykepleier i rus- og psykisk helsetjenestene i Bømlo.
Illustrasjon Kompetanse- og innovasjonstilskudd
Søk tilskudd til kompetanseutvikling og innovasjon Fristen for å søke Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd hos Fylkesmannen nærmer seg i flere fylker. Undersøk hvordan psykisk helse- og rustjenestene i din kommune kan bruke ordningen!
23328055 livsstil
-Gjør ikke jobben vår om vi ikke tar tak i det fysiske også De har så mye å stå i, de som sliter med psykiske plager. Kan man virkelig kreve at de skal bli mer fysisk aktive i tillegg?
4015976 folkehelse
Folkehelse blir sentralt for fremtidens elever Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har nå begynt jobben med å slanke skolefagene. Noe må ut, når livsmestring og folkehelse, bærekraft, demokrati og medborgerskap skal inn.
Scott og Susanne FOTO justert
Tre dagers FIT-veilederopplæring med Scott Miller og Susanne Bargmann Interessert i å utvikle bedre tjenester med FIT? I oktober arrangerer NAPHA veiledersamling med to av de som kjenner verktøyet aller best. Kurset er fulltegnet.
Bilde av to jenter fra WHO-brosjyre
Depresjon tema for Verdens helsedag Med egen nettside og kampanjemateriell ønsker Verdens Helseorganisasjon (WHO) å øke kunnskapen om depresjon i befolkningen, og få flere til å oppsøke hjelp.
erfaringskonsulent bø
En erfaringskonsulents inntreden i en kommune Bø i Vesterålen har ansatt erfaringskonsulent. NAPHA møtte ham en knapp måned etter oppstarten.
Pårørendesenteret.no
Nytt nettsted for pårørende! Det nye nettstedet Pårørendesenteret.no presenterer samlet informasjon og kunnskap og tilbyr direkte kontakt. I en egen karttjeneste kan pårørende også søke seg videre til tilbud der de bor.
20927267 stup
Gir tilskudd til fysisk aktivitet Helsedirektoratet gir tilskudd til prosjekter knyttet til fysisk aktivitet for personer som sliter med den psykiske helsa og/ eller rus. Søknadsfrist er 1.mars.
Seksjonleder Merete Astrup sammen med pasient
Nytt medisinfritt tilbud i nord Universitetssykehuset i Nord-Norge er i gang med medisinfritt tilbud til brukere med alvorlige psykiske lidelser, i tråd med krav fra brukerorganisasjonene.
Animasjon fra dokumentarserien Stemmene i hodet
Forskningen på psykoselidelser er i krise I en kronikk i Aftenposten roser Paul Møller dokumentarserien Stemmene i hodet fordi den forteller om schizofreni og psykose slik det kan oppleves. På dette feltet har forskningen sviktet, og dermed frembrakt få klinisk nyttige fremskritt, mener han.

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

Anne Kari Hoel
-Noe av det mest meningsfulle jeg har holdt på med –Demens er ingen statussykdom akkurat. Vi kan gjøre så mye, mye mer både for dem som rammes og for deres pårørende, mener psykolog Anne Kari Hoel.
HF Bergen
Høyt tempo og gode relasjoner hos Housing First i Bergen Housing First i Bergen lykkes med å fremskaffe gode og egnede boliger i det private leiemarkedet. De opplever at de får tillit hos både deltakere og utleiere.
Tre psykologer i byfeltet - illustrasjonsfoto til artikkelen Mange innsatsområder for psykologer i kommunene
Mange innsatsområder for psykologer i kommunene Psykologer som skal jobbe i kommunenes helse- og omsorgstjenester har mange muligheter. Anbefalingene fra myndighetene er en god rettesnor når veien skal velges.
HF Stavanger  22
Norsk håndbok om Housing First Husbanken, Helse vest og prosjektledere i Housing First i Bergen og Sandnes har sammen med dr. Sam Tsemberis utarbeidet en norsk håndbok om Housing First.
Rigmor Galtung
Unge trenger å møte mennesker med psykiske lidelser Synet unge mennesker og studenter har på psykiske lidelser endrer seg ofte radikalt når de får møte et menneske som har en slik lidelse.
2530071 hopp
Pasienter vil ha mer fysisk aktivitet -Mange med psykiske helseutfordringer eller rusmiddelproblemer ønsker seg mer fysisk aktivitet i behandlingen.
Illustrasjonsfoto til artikkelen Hele livsløpet i fokus
Hele livsløpet i fokus I Malvik kommune arbeider psykologene med brukere fra 0–100 år. De har valgt å fjerne det de betegner som et «kunstig skille» mellom tjenestene ved 18-årsalderen.
Illustrasjonsfoto til Tips fra Mental Helse Ungdom
Fem gode råd fra ungdommen Mental Helse Ungdom er en interesseorganisasjon for barn og unge opp til 30 år, som jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud.