Publisert: 08. april 2020.   Endret: 08. april 2020
hoxmark

AKTUELT: -Nye dører er åpnet opp, og vi har gått opp nye stier. Men tilbakemeldingene fra kommunene vitner om at ikke alle er rigget for å møte sine brukere via sikre nettløsninger. Vi håper at denne situasjonen blir en vekker, sier Ellen Hoxmark, leder i NAPHA. (FOTO: Privat)

 

Verden vil endre seg etter koronatiden, psykisk helsearbeid også

Verden vil endre seg etter koronatiden, psykisk helsearbeid også

Koronakrisen kan føre til at psykisk helsearbeidere jobber mer effektivt og gir bedre tjenester i fremtiden.

Vi går inn i en påske som ikke ligner på noen andre påsker vi som samfunn har opplevd. NAPHA går i hvilemodus, etter tre uvante uker med hjemmekontor og ekstra stort fokus på publisering på nett. Jeg har berømmet folkene i NAPHA for stor evne til omstilling.

Den samme evnen til omstilling i tjenestene har vi omtalt i artikler fra blant annet Meråker, Oslo og ÅlesundFolk står på, er dedikerte og villige til å strekke seg langt for å gi et så godt tilbud som mulig. 

Brukerne er som før

For de som trenger de tjenestene vi er til for, lever sine liv som før og har sannsynligvis de samme behovene som de hadde, før dette viruset definerte alt. 

NAPHAs egen Solveig Kjus fortalte om sine bekymringer i begynnelsen av denne perioden, mens Vegard Eide Dall skriver i recoverybloggen hvordan folk med psykiske helseutfordringer kan være en ressurs for andre. 

Hjelpetelefoner og nettsteder

Mange gode krefter har stått på for å gi god informasjon til befolkningen og til tjenestene, som vi har videreformidlet på våre nettsider. Helsedirektoratet har gitt ut retningslinjer og prioriteringer, og helsenorge.no har laget en oversikt over hjelpetelefoner. 

Kompetansesentrene innenfor traumatisk stress og selvmordsforebygging  (RVTS) har laget nettsiden psykososialberedskap.no, som samler mye nyttig stoff i disse tider. Senter for rus og avhengighetsforskning (SERAF) har utgitt informasjonsmateriell om Korona og rus, og KoRus Nord (regionalt kompetansesenter på rusfeltet) har samlet informasjonsmateriell knyttet til rusarbeid på nettsiden kommunetorget.no. 

Stor kreativitet i kommunene

Vi i NAPHA har, på vegne av Helsedirektoratet, spurt hvordan psykisk helse- og rustjenestene i norske kommuner takler situasjonen. Tilbakemeldingen fra kommunene er at tjenestetilbudet er redusert, men at det oppleves som forsvarlig.  

Tilbudene legges om fra gruppe til individuelle tilbud, fra samtaler i et rom til samtaler på telefon eller på tur. Kommunene har vist stor kreativitet for å finne gode løsninger.

Krisen har blitt en vekker

Nye dører er åpnet opp, og vi har gått opp nye stier. Men tilbakemeldingene fra kommunene vitner om at ikke alle er rigget for å møte sine brukere via sikre nettløsninger. Vi håper at denne situasjonen har gitt en vekker. Mange tjenester har brukt slike løsninger i 20, 30 år. Det er på tide at det blir standard. 

Vi får tilbakemeldinger fra folk som i liten grad tidligere har møtt folk til digitale samtaler. De sier at det var overraskende positivtDe som tar disse mulighetene i bruk, snakker om en mulighet for kapasitetsøkning. Flere kan få hjelpen de trenger ved bruk av slike løsninger. 

Økt bruk av naturen

Koronakrisen ført til at naturen utenfor kontoret brukes mer som møtested, som de forteller om i Meråker. Den gode effekten naturen kan ha på et menneske som sliter, er godt kjent fra før. I naturen kan en oppleve en type mestring, som man ikke opplever andre steder. Her er ett eksempel på et tiltak som NAPHA har skrevet om tidligere:

Norge er et vakkert land med store muligheter for å benytte seg av alt det positive naturen gir. Dette kan kanskje psykisk helsearbeidere gjøre i økt grad, også når koronatiden er over.

Trenger datasystemer som spiller på lag

Kan forresten koronasituasjonen gi oss en vekker i forståelsen av hvor viktig kontakten mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene er? At den faktisk er helt avgjørende for å gi god hjelp? Når problemet i samhandling for eksempel ligger i ulike datasystemer, er det noe vi kan leve med etter dette?

Før vi kan svare ut disse spørsmålene, skal vi gjennom en påske, og fortsatte smittevernstiltak i en eller annen form etter påske. Vi må fremdeles ha oppmerksomhet på smittevernstiltak.

Samtidig må vi ta vare på hverandre. Karantenetiltak tar på, også hjelpere trenger å bli sett og bli tatt vare på i disse tider. 

Vi vil gi støtte

Jeg har sagt til mine medarbeidere i NAPHA at mitt håp er at vi skal komme styrket ut av denne situasjonen. Det innebærer å se vår egen betydning bedre, støtte hverandre og å sette pris på jobben vi har og jobben som gjøres.

Mitt håp er at dette også vil gjelde psykisk helse- og rustjenestene, og i siste instans brukerne av tjenestene. Vårt ønske er å være der for dere, slik at dere føler at dere har støtte i ryggen i denne krevende tiden. 

 

  

 

Kommenter:

Mer om

korona koronakrisen.og.psykisk.helsearbeid koronakrisen god.hjelp.i.et.brukerperspektiv aktivitet.og.fritid organisering.av.tjenester samhandling rusproblem.og.psykisk.lidelse kommentar

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen